Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
D60 3(16) Gunnel Börjesson IK Uven 32.48 (Birgitta Stenström V 26.06)  starttid: 11.20  
  Alla klasser D65 + D60 + D55 + H70 16 (53) Sven Andersson OK Stigen 24.48
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  3.08-6 -19 10.6 0.40   296  3.08-6 -19 10.6       2.09 7.3 BSt
 2 75  160  5.40-14 -50 35.4 3.50   456  8.48-14 -42 19.3       1.39 10.3 SAn
 3 46  510  6.46-2 -6  13.3      966 15.34-7 -24 16.1       5.47 11.3 BBr
 4 53   69  0.54-5 -15 13.0 0.10  1,035 16.28-7 -23 15.9       0.40 9.7 SPe
 5 84  563  8.28-3 -13 15.0 0.50  1,598 24.56-5 -19 15.6       6.45 12.0 SAn
 6 85  231  3.10-3 -16 13.7 0.20  1,829 28.06-4 -17 15.4       2.31 10.9 KFr
 7 72  269  2.17-2 -6  8.5     2,098 30.23-3 -15 14.5   -OWa1  2.00 7.4 LEn
 8 54  154  1.20-5 -16  8.7 0.10  2,252 31.43-3 -15 14.1   +OWa1  1.01 6.6 LEn
Mål    234  1.05-2 -5  4.6     2,486 32.48-3 -15 13.2       1.00 4.3 LEn
2,486 32.48-3 -16 13.2 6.00 23.32 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 OWa-10-GBö 8 GBö-12-OWa