Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 9(1) Linnea Muschke Falköpings AIK 56.13 (Christina Birath St 38.21)  starttid: 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 36 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  7.11     20.9      344  7.11-9 -37 20.9       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  1.42     18.7      435  8.53-8 -33 20.4       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  7.00     29.5      672 15.53-8 -32 23.6       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  7.19     26.5      948 23.12-9 -35 24.5       2.16 8.2 LM5
 5 85  302  5.14     17.3 0.20  1,250 28.26-9 -35 22.7       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  3.40     28.2     1,380 32.06-9 -35 23.3       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  3.02     32.3 0.30  1,474 35.08-9 -35 23.8       0.47 8.3 WH 
 8 72  400  8.35     21.5     1,874 43.43-9 -34 23.3       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  2.11     21.4     1,976 45.54-9 -34 23.2       0.56 9.2 MW3
10 59  201  3.49     19.0     2,177 49.43-8 -33 22.8       1.27 7.2 LM5
11 113  111  2.01     18.2     2,288 51.44-8 -33 22.6       0.51 7.7 LM5
12 100  147  3.40     24.9 1.40  2,435 55.24-9 -34 22.8       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.49     7.1     2,550 56.13-9 -34 22.0       0.26 3.8 RW2
2,550 56.13-9 -36 22.0 2.30 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12