Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 1(1) Christina Birath Stenungsunds OK 38.21 (tvåa Berith Pettersson V 40.24)  starttid: 10.00 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 21 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  3.37-1 -9  10.5      344  3.37-1 -12 10.5       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  1.23-1 -14 15.2 0.30   435  5.00-1 -14 11.5       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  5.00-1 -17 21.1 1.40   672 10.00-1 -19 14.9       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  3.11-1 -9  11.5      948 13.11-1 -15 13.9       2.16 8.2 LM5
 5 85  302  3.31-1 -15 11.6 0.50  1,250 16.42-1 -17 13.4       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  2.11-1 -17 16.8     1,380 18.53-1 -18 13.7       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  1.15-1 -14 13.3     1,474 20.08-1 -16 13.7       0.47 8.3 WH 
 8 72  400  9.17-1 -21 23.2 3.10  1,874 29.25-1 -19 15.7       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  3.29-1 -21 34.2 1.50  1,976 32.54-1 -20 16.6   +Erl1  0.56 9.2 MW3
10 59  201  2.25-1 -13 12.0 0.30  2,177 35.19-1 -20 16.2       1.27 7.2 LM5
11 113  111  1.29-1 -17 13.4     2,288 36.48-1 -19 16.1       0.51 7.7 LM5
12 100  147  1.05-1 -12  7.4     2,435 37.53-1 -19 15.6       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.28-1 -6  4.1     2,550 38.21-1 -19 15.0   +LM52  0.26 3.8 RW2
2,550 38.21-1 -21 15.0 8.30 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 CB2-23-Erl 4 5 6 7 8 9 My -3-Reb-23-CB2-2-Erl 10 11 12 CB2-16-LM5-10-Tov