Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 2(1) Berith Pettersson Vänersborgs SK 40.24 (Christina Birath St 38.21)  starttid: 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 27 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  4.32     13.2      344  4.32-2 -22 13.2       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  2.16     24.9      435  6.48-3 -26 15.6       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  6.39     28.1      672 13.27-6 -30 20.0       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  3.25     12.4      948 16.52-4 -27 17.8       2.16 8.2 LM5
 5 85  302  3.26     11.4     1,250 20.18-2 -25 16.2       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  1.58     15.1 0.10  1,380 22.16-2 -25 16.1       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  1.32     16.3 0.20  1,474 23.48-2 -25 16.1       0.47 8.3 WH 
 8 72  400  6.14     15.6 1.10  1,874 30.02-2 -21 16.0       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  3.58     38.9 2.30  1,976 34.00-2 -23 17.2       0.56 9.2 MW3
10 59  201  2.45     13.7     2,177 36.45-2 -24 16.9       1.27 7.2 LM5
11 113  111  1.40     15.0 0.20  2,288 38.25-2 -25 16.8       0.51 7.7 LM5
12 100  147  1.19  -21  9.0     2,435 39.44-2 -25 16.3       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.40     5.8     2,550 40.24-2 -25 15.8       0.26 3.8 RW2
2,550 40.24-2 -27 15.8 4.30 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12