Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 8(1) Anette Olofsson OK Skogshjortarna 54.54 (Christina Birath St 38.21)  starttid: 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 35 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  5.11     15.1      344  5.11-6 -30 15.1       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  2.11     24.0      435  7.22-6 -30 16.9       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  5.48     24.5      672 13.10-4 -28 19.6       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  4.23  -18 15.9      948 17.33-5 -28 18.5       2.16 8.2 LM5
 5 85  302  5.59     19.8     1,250 23.32-5 -28 18.8       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  2.57     22.7     1,380 26.29-5 -29 19.2       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  2.26     25.9 0.30  1,474 28.55-5 -29 19.6       0.47 8.3 WH 
 8 72  400  9.27     23.6 1.20  1,874 38.22-7 -32 20.5       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  6.44     66.0 4.30  1,976 45.06-8 -33 22.8       0.56 9.2 MW3
10 59  201  5.21     26.6 0.40  2,177 50.27-9 -34 23.2       1.27 7.2 LM5
11 113  111  2.30     22.5 0.20  2,288 52.57-9 -34 23.1       0.51 7.7 LM5
12 100  147  1.21     9.2     2,435 54.18-8 -33 22.3       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.36     5.2     2,550 54.54-8 -33 21.5       0.26 3.8 RW2
2,550 54.54-8 -35 21.5 7.20 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12