Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 6(1) Ann-Christine Augus Stenungsunds OK 49.11 (Christina Birath St 38.21)  starttid: 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 33 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  4.57     14.4      344  4.57-4 -28 14.4       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  2.43     29.9      435  7.40-7 -31 17.6       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  7.52     33.2      672 15.32-7 -31 23.1       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  4.17     15.5      948 19.49-7 -31 20.9       2.16 8.2 LM5
 5 85  302  4.09     13.7     1,250 23.58-6 -29 19.2       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  2.38     20.3 0.20  1,380 26.36-6 -30 19.3       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  2.40     28.4 1.10  1,474 29.16-6 -31 19.9       0.47 8.3 WH 
 8 72  400  8.08     20.3 1.50  1,874 37.24-6 -30 20.0       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  3.24     33.3 1.40  1,976 40.48-6 -31 20.6       0.56 9.2 MW3
10 59  201  4.00     19.9     2,177 44.48-6 -31 20.6       1.27 7.2 LM5
11 113  111  2.23     21.5 0.50  2,288 47.11-6 -31 20.6       0.51 7.7 LM5
12 100  147  1.20     9.1     2,435 48.31-6 -31 19.9       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.40     5.8     2,550 49.11-6 -31 19.3       0.26 3.8 RW2
2,550 49.11-6 -33 19.3 5.50 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12