Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 5(1) Annika Gustavsson Bredareds IF 48.39 (Christina Birath St 38.21)  starttid: 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 32 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  5.27     15.8      344  5.27-8 -33 15.8       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  1.26     15.8      435  6.53-4 -27 15.8       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  4.43     19.9      672 11.36-3 -25 17.3       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  4.26     16.1      948 16.02-3 -26 16.9       2.16 8.2 LM5
 5 85  302  4.48     15.9 0.40  1,250 20.50-3 -26 16.7       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  2.05     16.0     1,380 22.55-3 -26 16.6       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  2.56     31.2 1.20  1,474 25.51-3 -26 17.5       0.47 8.3 WH 
 8 72  400 10.34     26.4 4.00  1,874 36.25-4 -27 19.4       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  2.43     26.6 0.50  1,976 39.08-5 -29 19.8       0.56 9.2 MW3
10 59  201  3.23     16.8 0.20  2,177 42.31-4 -27 19.5       1.27 7.2 LM5
11 113  111  3.36     32.4 2.00  2,288 46.07-4 -29 20.2       0.51 7.7 LM5
12 100  147  1.46     12.0 0.10  2,435 47.53-5 -30 19.7       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.46     6.7     2,550 48.39-5 -30 19.1       0.26 3.8 RW2
2,550 48.39-5 -32 19.1 9.20 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12