Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D45M 4(1) Annika Gustafson OK Gipen 48.11 (Christina Birath St 38.21)  starttid: 
  Alla klasser D14 + U4 + D45M + H55M 31 (22) sara andersson OK Flundrehof  0.35
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 42  344  4.37     13.4      344  4.37-3 -24 13.4       2.20 6.8 LM5
 2 45   91  1.20     14.7      435  5.57-2 -20 13.7       0.41 7.5 Tov
 3 46  237  4.16     18.0      672 10.13-2 -22 15.2       1.50 7.7 LM5
 4 78  276  4.58     18.0      948 15.11-2 -24 16.0       2.16 8.2 LM5
 5 85  302 10.06     33.4 6.20  1,250 25.17-7 -31 20.2       1.57 6.5 LM5
 6 87  130  2.41     20.6     1,380 27.58-7 -32 20.3       1.12 9.2 EM2
 7 88   94  3.35     38.1 1.50  1,474 31.33-7 -33 21.4       0.47 8.3 WH 
 8 72  400  5.40     14.2     1,874 37.13-5 -29 19.9       3.20 8.3 LM5
 9 75  102  1.43     16.8     1,976 38.56-4 -28 19.7       0.56 9.2 MW3
10 59  201  5.42     28.4 2.50  2,177 44.38-5 -30 20.5       1.27 7.2 LM5
11 113  111  1.35     14.3     2,288 46.13-5 -30 20.2       0.51 7.7 LM5
12 100  147  1.22     9.3     2,435 47.35-4 -29 19.5       0.48 5.4 LM5
Mål    115  0.36     5.2     2,550 48.11-4 -29 18.9       0.26 3.8 RW2
2,550 48.11-4 -31 18.9 11.00 18.51 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12