Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson   2005-09-20 21:19
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    10  0  10  1  1     5,754  44.07 7.7  65.03 11.3 7.41
2    11  0  11  0  2     4,613  40.34 8.8  53.12 11.5 13.56
3     9  0  9  0  0     2,402  20.39 8.6  46.03 19.2 9.08
Total:  30  0  30  1  3  0 109,167         54.22 13.0 10.25