Tankar om statistiken.
Sorteringsordningen för klasserna kan verka lite knepig men så här är det:
Första gruppen är alla klasser som har egen bana och andra gruppen är övriga. Inom varje grupp kommer först huvudklasserna och sedan klasserna i bokstavsordning, dvs damer först, sedan herrar och sist de öppna klasserna.

"Anm" i rubriken är "antalet anmälda". "EjSt" är "ej startande", "Sta" är "antalet startande". "Fel" är "antalet som har högst en felstämpling". Om man har flera felstämplingar eller saknade kontroller räknas man som "Utg" dvs utgått. "Disk" står för "antalet diskade".
I totalraden finns med ett kuriosatal och det är den totala sträckan som alla löpare sprungit. Övriga tal i denna rad är naturliga.

Alla siffror på listorna i statistikpaketet är hårdfakta utom bommarna som räknas ut med en algoritm som läsaren välkomnas att förbättra.
Denna lista borde vara läsvärd för banläggaren där han på ett överskådligt sätt kan se hur han lyckats med de olika banorna. Man har oxå nytta av sammanställningen när man vill göra jämförelser mellan klasserna. Vidare borde det vara intressant att jämföra mellan olika tävlingar, speciellt om de gick i samma terrängområde men med olika yttre förhållanden. Till denna lista bör höra en kort redogörelse över hur vädret var.

Du som inte är intresserad av programmeringsteknik kan sluta läsa här ...
Detta statistikpaket är skrivet i det eminenta språket Python som kännetecknas av mycket kraffulla datastrukturer såsom dictionarys, listor mm samt en utmärkt implementation av objektorientering. Programmen går lika bara under Windows som under Unix. Efter vissa omstruktureringar kommer källkoden att släppas fri som ett "open source"-projekt. Just nu finns det bara en parser (inläsningsmodul) för sträcktidslistor som kommer från det egentillverkade PIT-systemet. OBS att man utnyttjar html-sträcktidslistor som indata till statistikpaketet. Om bara OLA och SportIdent kan prestera html-listor som för varje klass innehåller koder och sträcklängder och för varje löpare stäcktider och startttid så fixar jag en inläsningsmodel på några timmar.

På de fyra stortävlingar som hittills körts har det bildats nästan 4,000 personliga hemsidor. Att bilda 1000 hemsidor går på mindre än en minut på en dubbelprocessor 733 Mhz Intel-dator som går under free-BSD-Unix. För en tävling på 1000 deltagare tar de personliga hemsidorna ca 2.5 MB. Om man gjorde hemsidor för ALLA tävlingar i hela Sverige skulle dessa uppta mindre än 1 GB per år. Det är alltså inte särskilt mycket plats med dagens hårddiskpriser.

Frågor ställs till Per Ivarsson, Trollhättan