SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord   2005-04-05 23:12
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     5  0  5  0  0     7,161  54.21 7.6  67.22 9.4 5.10
M    14  0  14  1  0     5,382  50.18 9.3  61.08 11.4 6.52
K     7  0  7  0  0     3,856  40.23 10.5  62.17 16.2 7.42
N     4  0  4  0  0     2,553  39.44 15.6  47.04 18.4 7.20
Total:  30  0  30  1  0  0 142,975         60.33 12.3 6.50