Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 9(19) Bengt Hallen 52.47 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.00.38 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.24-8 -17 13.6      250  3.24-8 -17 13.6       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  6.38-15 -25 16.6 1.10   650 10.02-13 -25 15.4       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  7.43-6 -16 12.7     1,260 17.45-8 -20 14.1       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.48-12 -21 13.3     1,470 20.33-8 -20 14.0       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  3.15-16 -28 19.1 0.30  1,640 23.48-10 -22 14.5       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.50-11 -21 13.6     2,290 32.38-10 -22 14.3       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.53-15 -25 14.4 0.20  2,490 35.31-10 -22 14.3       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  6.27-8 -18 11.7     3,040 41.58-8 -20 13.8       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.47-15 -27 16.4 0.20  3,210 44.45-8 -20 13.9       1.12 7.1 AC 
10 60  370  6.24-13 -25 17.3 0.40  3,580 51.09-9 -21 14.3       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.38-12 -22  7.8     3,790 52.47-9 -21 13.9       0.59 4.7 AC 
3,790 52.47-9 -21 13.9 3.00 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-16-RC-31-BH 2 3 4 5 6 7 8 9 10