' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
4 5(1) Lina Larsson 1 62.07 (Niclas Sahlin 3 11.07)  starttid:     8.07
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 47  466 53.51   115.      466 53.51-5  115.       6.21 13.6 J2 
 2 48  173  1.23   8.0      639 55.14-5  86.4       2.48 16.2 J2 
 3 50  468  4.53   10.4     1,107 60.07-5  54.3       14.38 31.3 NS9
Mål    198  2.00   10.1     1,305 62.07-5  47.6       3.50 19.4 J2 
1,305 62.07-5 47.6 27.37 21.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3