' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
4 1(1) Niclas Sahlin 3 11.07 (tvåa Johan Salomonsson 1 12.07)  starttid:     8.26:04
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 47  466  4.08   8.9      466  4.08-3  8.9       6.21 13.6 J2 
 2 48  173  1.21   7.8      639  5.29-2  8.6       2.48 16.2 J2 
 3 50  468  4.02   8.6     1,107  9.31-1  8.6       14.38 31.3 NS9
Mål    198  1.36   8.1     1,305 11.07-1  8.5       3.50 19.4 J2 
1,305 11.07-1 8.5 27.37 21.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3