' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
4 4(1) Per-Olof Josefsson 1 27.37 (Niclas Sahlin 3 11.07)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 47  466  6.21-1  13.6      466  6.21-4  13.6       6.21 13.6 J2 
 2 48  173  2.48-1  16.2      639  9.09-4  14.3       2.48 16.2 J2 
 3 50  468 14.38-1  31.3     1,107 23.47-4  21.5       14.38 31.3 NS9
Mål    198  3.50-1  19.4     1,305 27.37-4  21.2       3.50 19.4 J2 
1,305 27.37-4 21.2 27.37 21.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3