' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
4 3(1) Anette Falk-Larsson 1 14.38 (Niclas Sahlin 3 11.07)  starttid:     8.07
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 47  466  3.58   8.5      466  3.58-2  8.5       6.21 13.6 J2 
 2 48  173  3.00   17.3      639  6.58-3  10.9       2.48 16.2 J2 
 3 50  468  5.13   11.1     1,107 12.11-3  11.0       14.38 31.3 NS9
Mål    198  2.27   12.4     1,305 14.38-3  11.2       3.50 19.4 J2 
1,305 14.38-3 11.2 27.37 21.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3