' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
23567 2(2) Anders Carlsson 65327 59.37 (Jonas Hogedal 62357 54.30)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  623  5.46-2  9.3 1.00   623  5.46-2  9.3       4.37 7.4 J4 
 2 54  210  2.20-2  11.1 0.30   833  8.06-2  9.7       1.44 8.3 J4 
 3 55  255  2.12-2  8.6     1,088 10.18-2  9.5       2.06 8.2 J4 
 4 97  116  0.51-2  7.3     1,204 11.09-2  9.3       0.48 6.9 J4 
 5 46  216  1.37-1  7.5     1,420 12.46-2  9.0       1.37 7.5 AC8
 6 48  380  2.45-2  7.2 0.20  1,800 15.31-2  8.6       2.18 6.1 J4 
 7 50  468  5.07-2  10.9 1.40  2,268 20.38-2  9.1       3.21 7.2 J4 
 8 97  198  1.33-2  7.8 0.10  2,466 22.11-2  9.0       1.21 6.8 J4 
 9 53  416  3.37-1  8.7     2,882 25.48-2  9.0       3.37 8.7 AC8
10 54  386  3.51-1  10.0     3,268 29.39-2  9.1   -J4 1  3.51 10.0 AC8
11 55  255  1.54-2  7.5     3,523 31.33-2  9.0       1.46 6.9 J4 
12 97  116  0.48-1  6.9     3,639 32.21-2  8.9   -J4 1  0.48 6.9 AC8
13 47  466  2.56-1  6.3     4,105 35.17-2  8.6   -J4 1  2.56 6.3 AC8
14 48  173  1.07-2  6.5     4,278 36.24-2  8.5   -J4 1  1.03 6.1 J4 
15 49  255  2.08-2  8.4 0.30  4,533 38.32-2  8.5       1.38 6.4 J4 
16 97  341  2.55-2  8.6 0.40  4,874 41.27-2  8.5       2.09 6.3 J4 
17 42  352  3.20-2  9.5 0.50  5,226 44.47-2  8.6       2.30 7.1 J4 
18 43  594  5.05-2  8.6 0.40  5,820 49.52-2  8.6       4.18 7.2 J4 
19 41  190  2.16-2  11.9 0.40  6,010 52.08-2  8.7       1.35 8.3 J4 
20 44  574  4.43-2  8.2     6,584 56.51-2  8.6       4.22 7.6 J4 
21 55  190  1.59-2  10.4 0.40  6,774 58.50-2  8.7       1.15 6.6 J4 
Mål    116  0.47-2  6.8     6,890 59.37-2  8.7       0.33 4.7 J4 
6,890 59.37-2 8.7 7.40 50.13 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 J4 -69-AC8 2 J4 -105-AC8 3 J4 -111-AC8 4 J4 -114-AC8 5 J4 -113-AC8 6 J4 -140-AC8 7 J4 -246-AC8 8 J4 -258-AC8 9 J4 -61-AC8 10 J4 -11-AC8 11 J4 -19-AC8 12 J4 -15-AC8 13 J4 -10-AC8 14 J4 -14-AC8 15 J4 -44-AC8 16 J4 -90-AC8 17 J4 -140-AC8 18 J4 -187-AC8 19 J4 -228-AC8 20 J4 -249-AC8 21 J4 -293-AC8