' 2006-09-12  Banläggare: Sofia o Jonas
23567 1(2) Jonas Hogedal 62357 54.30 (tvåa Anders Carlsson 6532 59.37)  starttid: 18.07  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 52  623  4.37-1  7.4      623  4.37-1  7.4       4.37 7.4 J4 
 2 54  210  1.44-1  8.3      833  6.21-1  7.6       1.44 8.3 J4 
 3 55  255  2.06-1  8.2     1,088  8.27-1  7.8       2.06 8.2 J4 
 4 97  116  0.48-1  6.9     1,204  9.15-1  7.7       0.48 6.9 J4 
 5 46  216  1.38-2  7.6     1,420 10.53-1  7.7       1.37 7.5 AC8
 6 48  380  2.18-1  6.1     1,800 13.11-1  7.3       2.18 6.1 J4 
 7 50  468  3.21-1  7.2     2,268 16.32-1  7.3       3.21 7.2 J4 
 8 97  198  1.21-1  6.8     2,466 17.53-1  7.3       1.21 6.8 J4 
 9 53  416  6.54-2  16.6 3.10  2,882 24.47-1  8.6       3.37 8.7 AC8
10 54  386  4.41-2  12.1 0.40  3,268 29.28-1  9.0   +AC81  3.51 10.0 AC8
11 55  255  1.46-1  6.9     3,523 31.14-1  8.9       1.46 6.9 J4 
12 97  116  0.52-2  7.5     3,639 32.06-1  8.8   +AC81  0.48 6.9 AC8
13 47  466  3.01-2  6.5     4,105 35.07-1  8.6   +AC81  2.56 6.3 AC8
14 48  173  1.03-1  6.1     4,278 36.10-1  8.5   +AC81  1.03 6.1 J4 
15 49  255  1.38-1  6.4     4,533 37.48-1  8.3       1.38 6.4 J4 
16 97  341  2.09-1  6.3     4,874 39.57-1  8.2       2.09 6.3 J4 
17 42  352  2.30-1  7.1     5,226 42.27-1  8.1       2.30 7.1 J4 
18 43  594  4.18-1  7.2     5,820 46.45-1  8.0       4.18 7.2 J4 
19 41  190  1.35-1  8.3     6,010 48.20-1  8.0       1.35 8.3 J4 
20 44  574  4.22-1  7.6     6,584 52.42-1  8.0       4.22 7.6 J4 
21 55  190  1.15-1  6.6     6,774 53.57-1  8.0       1.15 6.6 J4 
Mål    116  0.33-1  4.7     6,890 54.30-1  7.9       0.33 4.7 J4 
6,890 54.30-1 7.9 3.50 50.13 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 J4 -69-AC8 2 J4 -105-AC8 3 J4 -111-AC8 4 J4 -114-AC8 5 J4 -113-AC8 6 J4 -140-AC8 7 J4 -246-AC8 8 J4 -258-AC8 9 J4 -61-AC8 10 J4 -11-AC8 11 J4 -19-AC8 12 J4 -15-AC8 13 J4 -10-AC8 14 J4 -14-AC8 15 J4 -44-AC8 16 J4 -90-AC8 17 J4 -140-AC8 18 J4 -187-AC8 19 J4 -228-AC8 20 J4 -249-AC8 21 J4 -293-AC8