Götaälvdalskretsens (SAKO:s) trän. o tävlingar-2003

Denna sida finns på internet under adressen www.tsok.se/inbj/sako03.htm
Förutsättningar och målsättning med träningarna: www.tsok.se/pm/sako03.htm
Talet som står på varje rad är antalet deltagare. I framtida datum avses förra året.

Lö 11 jan TSOK Långpass Skidst TSOK      Robert Enbom 0520-39438
Ti 14 jan OKS  Nattcup Bergagårde       Peter Strömdahl 0521-220408
Ti 21 jan TSOK Nattcup            Göran Jönsson 0520-97630

Lö 01 feb VSK  Långpass            Staffan Johansson 0520-441363
Sö 02 feb OKS  Bergagården          Thomas Nicklasson 0521-223795
Ti 04 feb TSK  Nattcup            Martina Dahlström 070-9709189
Lö 08 feb VSK  Långpass            Robert 0520-83739 Johan Å
Sö 09 feb OKF  Rödjan             KarlErik Högnert 0520-444235
Sö 16 feb Gipen Reningsverket Strömslund    PerArne Johansson 0520-15393
Ti 18 feb TSOK Nattcup            Agneta B/Petra J 0520-
Sö 23 feb VSK  Ursand OL-utrustn-försäljn   Anders L 0521-460526

Lö 01 mars TSOK Skidstugan OBS lördag     Gunnar J/Karleric F 33958
Sö 02 mars OKS  Bergagård OBS söndag     Peter Strömdahl
Ti 04 mars VSK  Nattcup Skidst         Anders C 0521-14345 Tomas J
Ti 18 mars OKF  Upphärad Dunevallvägen     Mats Matsson 0520-44 13 10
Ti 25 mars OKS  Halleberg           Thomas Niklasson 0521-223795

Ti 01 apr TSK  Slätterna           Göran Nord  
Ti 08 apr VSK  Timmervik           Robert 0520-83739 Johan Å
Ti 15 apr OKF  10-mila-träning N Björke    Björn Stenberg 070-632 69 26
Ti 22 apr TSOK Kontrollplock e tävl VäneRyr  Leif Johansson 0520-123 30
Ti 29 apr VSK

Ti 06 maj OKF  SAKO:s ungdomsserie       Rödjan   
Ti 13 maj TSK  ---------- " ------       Slätthult 
Ti 20 maj OKS  ---------- " ------       Bergagården
To 22 maj TSOK KM-kavle öppen         Ulf S 0520-14875 Lars Johanss
Ti 27 maj TSOK SAKO:s ungdomsserie       Skidstugan Källstorp
Ti 03 jun VSK  ---------- "-------       Skidstugan Ursand

On 04 jun VSK  Poängtävl Botered        Jesper
Ti 10 jun VSK	 Park-OL Blåsut         Jesper
Ti 17 jun TSOK Sprint-GÄM Swedenborg      Patrik Svantesson
On 18 jun VSK  Poängtävl Botered        Tomas J o Anders C
Ti 24 jun TSK  Park-OL Slättbergsban      Hasse Johansson 0520-329 19
On 25 jun VSK  Poängtävl Ursand        Mikael Palgrim  

Ti 01 jul OKS  Park-OL Vargön         Bert-Olof Larsson 0521-223637
Ti 08 jul TSOK Slingor gem.start        Per Ivarsson 070-54 29092
Ti 15 jul OKF  Sjuntorp - Rämje        Bernt Gustavsson
Ti 29 jul TSK  S delen av Slätthultskart    Tomas Stigsson

Ti 05 aug VSK  Starkebo Västra delen      Jesper 0521-19210 Staffan
Ti 12 aug OKF  Vårhaga
To 14 aug VSK  GÄM-klassisk
Ti 26 aug Gipen SAKO:s Ungdomskavle      

Ti 02 sep TSOK NÄL SÖ delen av p-plats     Inger/PeterCederber0521-711746
Ti 09 sep VSK  Botered             GustavEnander0521-65612 JonasG
Lö 13 sep OKF  GÄM-kavle 
Ti 16 sep OKS  SO Hunneberg          Peter Strömdahl 0521-220408
Ti 23 sep OKF                  Janne Matsson
Ti 31 sep VSK  Natt Blåsut start kl 19    Tommy 0521-16400 Richard

Ti 07 okt OKS  Natt k-plock eft tävl start kl19Peter Strömdahl 0521-220408
To 16 okt TSK  Natt-GÄM Slätthult start 19-20 TSK
Ti 21 okt VSK  Natt    start kl 19     Jenny 0521-711650 Katarina
Ti 28 okt TSOK Natt Grunnebo start kl18    TSOK   

Lö 29 nov VSK  Långpass            Anders C 0521-14345 Tomas J
Ti 02 dec VSK  Nattcup Ursandskartan      Mikael T 0521-19604 Jonas G
Lö 06 dec OKS  Långpass Bergagården      Peter Strömdahl 0521-220408
Lö 13 dec OKF  Långpass Rödjan        
Sö 14 dec TSK  Jullöpet            Lars Holmstrand      
Ti 16 dec TSOK Nattcup             PeterKj 73909 / MartinI 429092
Lö 20 dec VSK  Skinklopp            JonasG 0520-80040
On 25 dec TSOK Långpass Skidstugan 10.30   
Ti 31 dec Gipen Sylvesterloppet        

Banlängder: 3 km lätt, 3, 5 och 8 km normala (+ 12-14 km tom 1 mars). 
      OBS att from 2003 har tillkommit en svår 3 km-bana.
      Natt-träningarna har samma banlängder som dagen.
      Långpassen på lördagar 2 tim långt med möjl till gening
Start:   10-12 sönd och 17.30-18.30 tisd. Vid nattcup gemensam start kl 18
      Långpassen på lördagar utspringning 9.30 OBS ny tid!

TSOK Sprint-GÄM  tisdagen 17 juni valfri start 17.30-18.30 Swedenborg centrum
VSK GÄM-dag   torsdagen 14 aug valfri start 17.30-18.45
OKF GÄM-budkavle lördagen 13 sept TRE man på TVÅ sträckor.
TSK Natt-GÄM   torsdagen 16 okt valfri start 19-20

Kretsmöten (förkortningar ka = kallelse med dagordn och pr = protokoll) :
Må 10 mars 19.00 Bergagården Hunneberg Samråd om marker Jägare+markägare ka pr För 2002: ka  pr
Må 07 apr 19.00 TSOK:s skidstuga tävlingsledar/banläggarmöte ungdomsserien ka pr För 2002: ka pr
Må 08 dec 19.00 Alehof Dammekärr Årsmöte ka pr För 2003: ka pr