Trollhättan 97-05-15 Carl-Erik Johnsson 033-162 918

Per Fredrikss Skogshj 0322-33855

Göran Frisk Kullingsh 0322-21390

Karin Monsén 25126

Gösta Kjörnsberg mfl

www.tsok.se/nyheter.htm

Om Regnly-systemet i Västergötland.

 Jag beklagar att jag inte kunde närvara vid de träffar som varit angående Regnly. Vad jag förstår är en beställning av systemet mycket nära förestående. Enligt Carl-Erik är 10 klubbar redan klara med var sitt paket á 18,200 kr och då ingår 25 brickor, 20 kontroll-enheter, start+mål-enhet samt 20 skärmar. Detta skulle beställas tisdag 970520.

 Jag utgår från att ovanstående klubbar tänker använda systemet på sin tävling nästa år. Att köpa in en sak för nästan 20,000 för att bara öva/träna är inte försvarbart. Dessutom tror jag mycket få orkar med att köra Regnly på träningar. För att få någon nytta med Regnly måste ett fungerande data-system finnas som på ett bra sätt kan presentera mellantiderna i resultatlistan för alla löpare. Internet är det självklara mediet för en sådan utskrift. Vad jag kan se finns det inte nu. De enda totala utskriften av mellantider jag hittat på internet är från Vårspretten och den är väl utrymmes-krävande och för dåligt översiktlig. Inom parantes skulle jag vilja vara med och specifisera en sådan listllayout. Se vidare nedan !

 En annan fråga är egen bricka eller hyrd. Eftersom en bricka inte går att underhålla och dess förväntade livslängd är mer än två år (Silva) blir resurs-utnyttjandet bäst om brickorna inte ägs av löparna utan att arrangören står för dessa. Löpare som vill använda egna brickor skulle få göra detta men ingen lägre startavgift skulle gälla. Man skulle besluta sig för att köra brickorna till de inte längre fungerade. Man kommer då till en sista tävling för brickan och den gången skulle man förlita sig på papperslapppen. Men som sagt de försiktiga kan ju köpa egna brickor. I linje med detta beställer man avsevärt fler brickor. Idealet vore om man kunde ha ca 1,500 st men det kanske blir svårt.

 SOFT:s rekommenderade 20 kr extra i startavgift per startande skulle kunna läggas i en speciell pott efter varje tävling. Sedan skulle varje klubb få sin andel av denna pott sedan eventuella kostnader för extra-brickor dragits av. Andelen skall vara rakt uträknad efter hur stor del av totala kostnaden som klubben satsat.

Ett schema bör vidare framställas som gör att man får maximalt uttnyttjande av systemet. Varje lördag och söndag under säsongen bör vara inbokad. Exakt transportplan för kontroll-enheter och brickorna bör göras inför varje säsong. Brickorna borde räcka om de kommer fram tävlingsdagen men kontroll-ställningarna måste vara framme minst två dagar innan tävlingen. Efter säsongen kan varje paket lämnas till varje klubb för intern användning. Inför nästa säsong samlas paketen ihop igen.

 Följande krav bör ställas på Silva:

 

 

 

 

 

 

TSOK är intresserade av ett paket om ovanstående punkter går att lösa. Man som sagt antalet brickor i varje paket borde minst fördubblas.

 Med vänlig hälsning

 

Per Ivarsson Kassör i TSOK 0520-29092 pi@leissner.se

 

 

 

PS Layout för mellantider.

Nyckelord är översiktlighet och jämförbarhet. För att uppnå detta kravs att i de flesta fall skall en löpare rymmas på en rad och att man för varje klass skriver en egen mellantids-lista med i de flesta fall förkortade namn på löparna. Man kan nog gå ner till kanske 7-8 pos för namnet. Man bör hålla ner raden till 78 pos för de allra flesta (alla) klasserna.

 

En idealisk mellantidslista skulle se ut som nedan:

123 Namn123 12.34-123-456 12.34-123-456 12.34-123-456 12.34-123-456 123.34

Här står mellantiden i MM.SS. –123 anger placering på sträckan och –456 anger placering vid den kontrollen. 123.45 är sluttid. Men då ryms bara 4 kontroller !

 

Maximal sekundlista:

123 Namn123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

I raden ovan ryms 16 kontroller på en rad om man skriver mellantiden i sekunder med ett mellanslag emellan och två mellanslag efter var 5:te kontroll. Placering och namn tar 4+7=11 positioner vilket gör att det finns 67 pos kvar till mellantider.

 

Man får följande tabell på olika layout:er:

1-4 kontroller Idealiska mellantids-listan

5 ---- " ----- ----------------- " ------------ slopad sluttid

6 ---- " ----- ----------------- " -----------------------------, plac-vid-kontr

7 ---- " ----- Sekundlista slopad plac-vid-kontr

8 ---- " ----- ------ " ----- --------- " -------------- slopad sluttid

9-14 --- " ----- ----------------- " ---------------------- slopad str-plac med sluttid

15-16 – " ----- ------------------------- " --------------------------------- utan sluttid

17 - Dela upp på två separata listor