Till Fria ord, Abonnemangsavd och Ansvarig utgivare på Trollhättans Tidning

Uppsägning av min prenumeration på Trollhättans Tidning.

Sedan en längre tid har TT:s sportredaktion motarbetat orienterings-rörelsen genom att systematiskt stympa insända bidrag. De strykningar som anonym personal på TT gjort har varit sällsynt obegåvade och framkallat flera fel vid ett otal tillfällen. Först trodde jag dessa strykningar enbart drabbade undertecknad men flera andra har råkat ut för samma sak, tex Alf Ödlund och Åke Johansson. Och observera att det inte är några enkla rättningar av fel utan det handlar om regelrätt slakt av referaten.

Jag har givetvis påtalat detta ett antal gånger för sport-redaktionen men varje gång blivit illa behandlad. Till slut har jag gått till ansvarig utgivare Håkansson som heller inte visat någon förståelse för mina invändningar. Håkansson har uppmanat mig att INTE sända in några referat.

Jag vill påpeka att det minsann inte är någon större mängd referat som sänds in. Det är tvärtom mycket svårt att få orienterare att skicka in material till tidningen. ALLT som sänds in torde platsa i en lokaltidning av TT:s kaliber.

Det är skada att lokaltidningen tillåts att på detta sätt motarbeta en folkrörelse. Ol-klubbarna i TT/LEP:s spridningsområde har över 2,000 medlemmar och tävlingarna som ol-klubbarna ordnar varje år är bland de största idrotts-evenemangen alla kategorier i kommunen. Men förloraren i detta spel torde vara tidningen. Speciellt med tanke på den vacklande ställning tidningsbranchen har inför konkurrens från andra medier tex internet.

En annan förlorare i detta sammanhang är klubbarnas ungdomsverksamhet som blir lidande av den censur som TT:s sportredaktion sysslar med. Indirekt blir ungdomen i Trollhättan lidande eftersom den går miste om den kick som reportage i lokaltidningen utgör. För trots allt har lokaltidningen fortfarande en viktig roll i staden. Och om sedan lokaltidningen har monopol är det ännu mer tragiskt

I jämförelse med andra idrotter har orienterings-rörelsen minimala problem med alkohol och andra droger. Kort sagt främjar orientering ett sunt leverne. Detta faktum borde en ansvarskännande tidningsutgivare ta fasta på och tillåta mer utrymme om en sådan sport än vad marknaden kräver.

När nu lokaltidningen sviker hänvisas till TSOK:s hemsida på internet under adressen www.tsok.se/nyheter.htm.

Skulle tidningen mot förmodan ändra policy kan mina och TSOK:s krav sammanfattas med:

Allt insänt material skall publiceras ograverat. Endast direkta fel får rättas. Om materialet inte kan tas in omgående ska detta meddelas till den som skickat in. Om tidningen mot alla odds skulle få in alldeles för mycket material ska man försöka samordna detta med de som skickar in.

Min uppsägning av tidningen från och med 97-10-02 gäller tills vidare.

Trollhättan 97-08-28

Per Ivarsson kassör i TSOK tel 29092 pi@leissner.se

Ps Styrelsen i TSOK är enig med undertecknad men önskar en dialog med TT om den vidare bevakningen av orientering.