Ungdomsledarmöte må 02-10-14.

Närv: Agneta, Kerstin, Ingegerd, Jan-Åke, Janne, Åke, Nina, Lars, Per, Stefan.

 

 1. Lars öppnade mötet och framlade dagordningen vilken godkändes.

 2. OL-avslutningen 14 nov: Fikat fixar Agneta med. Stefan köper in. Klubben bjuder på tårta med anledning av Ulfs VM-guld i H70. Diskussion om hur många det beräknades kunna komma, troligen dryga 80 personer.
  Priser bestäms av resp grupp, max 50 kr/person. Skärmjägarna får sedvanlig träningsdag med McDonalds och bio. Lördagen 30 nov bestämdes.
  Kerstin frågar Loffen om han kan vara traditionsenlig prisutdelare.
  Det traditionella data-lotteriet ombesörjs av undertecknad.
  Ev kommer en video att visas som gjorts av elever på OLGY i Eksjö.
  Kallelse skickas ut av kansliet som också gör diplom till skärmjägarna, se föreg år.
  Kommande år kan vi tänka på att kanske visa ett bildspel från träningarna och ev en viseoinspelning.
  Ett speciellt flitpris kommer att delas ut till en person som visat sig extra tränings- o tävlingsvillig. Jan-Åke fixar detta.

 3. Aktivitetter i år, synpunkter:
  Skogslek:
  En uppdelning har skett i två grupper - skogslek för rena nybörjare och skogsbus för fortsättningsbarn som ännu inte är så mogna/gamla så de kan bli Skärmtroll. På våren startar de båda nivåerna samtidigt. På hösten startat skogsbus tidigare - i samband med övrigas (Skärmtroll och Skärmjägarnas) upptakt – medan skoglek startar några veckor efter skolstarten. Skogsleksledarna kommer i vinter att hålla en studiecirkel för att utveckla övningarn som fått mer ol-karaktär än förut. Ca 30 skogslekare har deltagit i år.
  Skärmtroll:
  Resurslistan har fungerat nästa för bra. Många har inte haft tillräckligt att göra vilket är farligt för den fortsatta trovärdigheten. I fortsättningen räcker det med tre personer/gång mot fyra som det varit i år. Vidare skall vi försöka få över fler föräldrar som u-ledare. Mellan 20-30 har deltagit i trollgruppen.
  Skärmjägarna  har varit i två delar: juniorer och yngre. Juniorerna, Elin o Lisa har varit besvikna på uppföljningen. På torsdagar finns tid att gå igenom tävlingskartor och tisdagens ol-träning. Detta har inte uttnyttjats. Mer reklam för denna möjlighet ska göras. Läger ihop med VSK ska försöka fixas i vinter. Ingegerd framhöll annars 5-dagars som ett utmärkt tillfälle till lite djupare analyser av hur man gått. Nästa möte fick till uppgift att försöka främja ett stort deltagande på nästa års 5-dagars i Uddevalla.
  Agneta ville ha ett läger tex i VSK:s klubbstuga från fre-kväll – lö-em med övernattning på hårt underlag, tex i maj. Skulle gälla skogslek + troll. Ev med skärmjägare som ledare.
  Till nästa möte skall överflyttningar mellan grupperna göras i ordning.

 

 1. Vinteraktiviteter:  Träningsbarometern beslöts användas även denna säsong. Den startat efter OL-avslutninge och håller på mars ut. Samma regler som förra året. Kansliet tar med detta i kallelsen till OL-avslutningen.Annars är det träning med Günters grupp varannnan tisdag och varannan tisdag nattcup. På torsdagar är det löpträning. Nästa möte bör ta fram ett läger på senvintern.

 

 1. Övrigt:
  Åke: Vid redovisningen av aktivitetsstödet bör man lägga vinn att redovisa optimalt. En träff med Johan F, Åke, Nina och Stefan ska hållas för att titta på detta.

  Jan-Åke: Inspirationsträff onsd 23 okt kommer att hållas på skidstugan. Lillemor Almkvist leder på temat ”Ungdomars Hälsa”. Anmälan senast 16 okt.

  Jan-Åke: Kansliet är under debatt i styrelsen och i ol-sektionen. Vad vill u-sektionen ha ut av kansliet ?  Ungefär det vi får ut idag var svaret. Undertecknad påpekade att skolsatsningens paketerade, återanvändbara övningar mycket väl också kan användas för den egna verksamheten. Mycket görs redan idag men en planerad ol-kurs på kanske två år efterlystes med en stegrande trappa. Eller ev att man gör två kurser på ett år vardera. 
  Stefan:
  Min arbetsbelastning är stor och splitrad. Min arbetstid ska vara 4 tim/dag!

  Jan-Åke rapporterar att fyra st åker till Dala-dubbeln nu i helgen.

  Stefan: Vad skall stå på skoltavlorna ? Kallelsen till OL-avslutningen är given. Sedan skall också stå lite om vinterns träningar, hänvisning till SAKO-programmet på hemsidan och till tidningen ”från klubbarna. Kansliet fixar så att detta kommer ut på skolorna.

 2. Nästa möte hålls må 20 jan  kl 18.

  Vid pennan och tangentbordet:
  Per Ivarsson

  Justeringsmän:
  Ingen utsedd utan alla deltagande justerar via mail.