Protokoll fört vid SAKO:s ungdomsseries tävlingsledar- och banläggarmöte måndagen den 2 april 2007

 

 

Närvarande:                         Rickard Björkman, TSOK

                                            Göran Jönsson, TSOK

                                            Bodil Ahlström, TSOK

                                            Katarina Haase, VSK

                                            Lars Andersson, OKF

                                            Josephine Larsen, OKS

                                            Bengt Ljunggren, OKS

                                            Thomas Asplund, OKS

 

 

Ej närvarande:                      Trollhättans SK

                                            OK Gipen

 

 

 

§ 1                 Göran Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

§ 2                 Göran Jönsson valdes till ordförande och Thomas Asplund till sekreterare för               mötet.

 

 

§ 3                 Förra årets protokoll gicks igenom och godkändes.

 

 

§ 4                 Klassindelningen blir som tidigare år: inskolning, D10, H10, D12, H12,

                      DH13-16N, D14, H14, D16, H16, D16Ö, H16Ö samt en öppen klass för vuxna.

 

                      Ingen resultatlista för den öppna vuxenklassen, det ska dock finnas möjlighet att

                      få sträcktider. Banan får inte vara samma som någon av de övriga tävlings-                   klasserna.

 

                      På inskolningsbanan bör gubbarna inte synas från kontrollen. Det ska vara

                      samma färg på gubbarna, dock ej röd eller grön.

 

                      Löpare som vunnit tre deltävlingar ska gå upp en klass.

 

                      Löpare i åldern 13-16 år som springer huvudklass på vanlig tävling bör springa

                      16 Ö.

 

 

§ 5                 Peter Strömdahl skickar inbjudan till SAKO-klubbarna samt till Främmestad IK,

                      Ljungskile FK, Stenungsunds OK och Uddevalla OK.

 

 

 

 

 

§ 6                 Sportident används på samtliga tävlingar. Varje löpare ska ha samma pinne på

                      alla deltävlingarna. Varje klubb ansvarar för att de egna löparna har pinnar.

 

                      Arrangerande klubb ser till att man lånar in så många enheter som behövs.

 

                      Då fler enheter har köpts in bedöms att den tidigare maxgränsen på 35 kontroller

                      inte behövs längre. Ett mail har skickats ut den 15 november 2006 där det                   framgår vilka klubbar som har enheter, antalet enheter samt nummerserie.

 

                      Stämplingsenheterna ska sitta vågrätt.

 

                      Kartskala ska vara 1:10 000.

 

                      De klubbar som behöver hjälp med datasystemet ser själva till att skaffa hjälp.

 

                      Knut Höglund ansvarar för prisanskaffning till serien och TSK till stafetten.

 

                      Rickard Björkman och Emil Johansson ansvarar för seriens hemsida,      arrangerande klubb ansvarar för att de får start- och resultatlistor samt sträck-  tider.

 

                      Arrangerande klubb ser till att arbetsgrupper bildas för banläggning, start, mål,

                      sekretariat och servering.

 

                      Arrangerande klubb ser till att placera ut folk på platser där de minsta kan få                problem, klädseln för dessa hjälpare ska vara enhetlig, t ex klubbdress eller       reflexväst.

 

 

§ 7                 De närvarande klubbarnas banor gicks igenom och godkändes efter ett par                  mindre ändringar.

 

 

§ 8                 Göran Jönsson förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Thomas Asplund