Protokoll fört vid SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledarmöte den 3 april 2006

kl 19.00-21.00 i TSOK:s skidstuga

 

 

Närvarande:       Rickard Björkman, TSOK

                             Harriet Nyman, OKG

                             Kerstin Svensson, TSOK

                             Katarina Haase, VSK

                             Elin Svensson, TSOK

                             Peter Strömdahl, OKS

                             Thomas Asplund, OKS

                             Johan Karlsson, OKF

 

                            

§ 1                        Kerstin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

§ 2                        Peter Strömdahl valdes till ordförande och Thomas Asplund valdes till sekreterare.

 

 

§ 3                        Förra årets protokoll godkändes.

 

 

§ 4                        Klassindelningen blir som förra året D10, H10, D12, H12, DH13-16N, D14, H14, D16, H16, D16Ö och H16Ö.

 

                             Dessutom ska det finnas en öppen bana för vuxna. Ingen resultatlista för den öppna klassen, men deltagarna ska kunna få sträcktider. Banan får inte vara samma som någon av de övriga klasserna.

 

På inskolningsbanan bör gubbarna inte synas från kontrollerna. Gubbarna ska ha samma färg, dvs ej röda och gröna.

 

                             Löpare som vunnit tre deltävlingar ska gå upp en klass, respektive klubbledare ansvarar för att

                             detta blir gjort.

 

                             Löpare i åldern 13-16 år som springer huvudklass på vanliga tävlingar ska springa i 16Ö.

 

                             På stafetten ska det vara tillåtet med en extra löpare på en eller två sträckor.

 

 

§ 5                        Inbjudan skickas till SAKO-klubbarna samt Främmestads IK, Ljungskile FK,

                             Stenungsunds OK och Uddevalla OK.

 

Sista anmälningsdag till första deltävlingen är den 23 april och görs till VSK, helst via Klubben Online. För övriga deltävlingar lämnas anmälan till sekretariatet på tisdagen innan.

 

 

§ 6                        Stämplingssystem är Sportident. Varje löpare ska ha samma pinne på alla deltävlingarna.

                             Varje klubb ansvarar för att de egna löparna har pinnar.

 

                             Arrangerande klubb hämtar de stämplingsenheter man behöver låna.

 

                             Det får finnas maximalt 35 kontroller på varje deltävling.

 

 

                             De klubbar som behöver hjälp med Sportidentsystemet ser själva till att skaffa hjälp.

 

                             Johan Karlsson frågar Knut Höglund om han vill ansvara för prisanskaffningen även i år.

 

                             OKS ansvarar för prisanskaffning till stafetten.

 

                             Kontrollerna ska sitta på vågrät bräda, för att få det så tävlingslikt som möjligt.

 

                             Rickard Björkman och Emil Johansson fixar en hemsida för serien.

 

HD13-16N ska ha en egen bana eftersom det blir sena starttider om de har samma bana som tolvårsklassen.

 

Varje klubb ska ha teknikträning på en av sina SAKO-träningar under året.

 

 

 

§ 7                        TSOK:s, OKF:s och OKS:s banor gicks igenom och godkändes efter några mindre ändringar.

 

 

 

§ 8                        Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Thomas Asplund