Protokoll fört vid SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledarmöte den 5/4 2004

kl 19.00 – 20.35 i TSOK:s skidstuga

 

Närvarande:                      Thord Johansson, OKG

                      Gunbritt Thorén, VSK

                      Bernt Thorén, VSK

                      Ulrika Rundblad, VSK

                      Peter Strömdahl, OKS

                      Thomas Asplund, OKS

                      Bernt Gustafsson, OKF

                      Knut Höglund, OKF

                      Elin Svensson, TSOK

                      Maria Svensson, TSOK

                      Lars Johansson, TSOK

 

 

1.       Mötet öppnades av Peter Strömdahl.

 

2.       Peter Strömdahl valdes till ordförande för mötet, Thomas Asplund valdes till sekreterare.

 

3.       Föregående års protokoll gicks igenom och godkändes.

 

4.       Det beslutades att klassindelningen ska vara samma som tidigare år, dvs knatte, inskolning, D10, H10, D12, H12, DH13-16N, D14, H14, D16, H16, D16Ö och H16Ö. Löpare som vunnit tre tävlingar i en klass bör gå upp en klass i resterande tävlingar.

 

5.       Det beslutades att inbjudan skickas ut av Peter Strömdahl. Inbjudan skickas till SAKO-klubbarna samt till Främmestads IK, Ljungskile FK, Stenungsunds OK och Uddevalla OK.

 

6.       Sista anmälningsdag till första deltävlingen är 25 april. Varje klubb ansvarar för att de egna löparna har sportidentpinnar. Varje löpare ska ha samma pinne på alla fem tävlingarna. På budkaveln i höst används Emit eftersom Sportidentutrustningen behövs på DM-tävlingarna helgen efter.

 

7.       Arrangerande klubb hämtar de stämplingsenheter man behöver.

 

8.       Peter Strömdahl kollar vilka arrangörer som behöver hjälp med sekretariatet och vem som hjälper till.

 

9.       Priser anskaffas av OKF. Pokaler delas ut till de tre första i varje klass. Därutöver ska det delas ut priser så att 30% i varje klass får ett pris. Plaketter delas ut till samtliga löpare som startat på minst tre deltävlingar.

 

10.   Årets banor gicks igenom och godkändes.

 

11.   Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Thomas Asplund