Protokoll för SAKO:s årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 2008-12-01 kl 19.00 OKF:s klubbstuga Rödjan i Sjuntorp.


Närvarande 14 st: Per Ivarsson TSOK, Annika Wessmark OKF, Lars Elfing Gipen, Jesper Stenström VSK, Tommy Hartikka OKS, Karl-Erik Högnert OKF, Martin Ivarsson VSK, David Bejbom VSK, Annika Johansson Alehof, Thomas Modig Alehof, Per-Håkan ANdersson OKF, Hans Kööhler TSOK, Lars Holmstrand TSK och Lars Hogedal VSK.

1. Styrelse blev omvald: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand samt Hans Kööler vice sekr tillika ungdomsanvarig.

2. Lista för närvaro utskickas.

3. Kallelse och dagordning, godkännande.(http://tsok.gotanet.se/kallelser/sako09.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet (http://tsok.gotanet.se/protokoll/sako08.htm) gicks igenom utan specialla kommentarer.

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (http://tsok.gotanetsok.gotanet.se/inbj/sako08.htm).

GÄM-tävlingarna: 434 starter (2007:347, 2006:323, 2005:383, 2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 777 starter (2007:814, 2006:855, 2005:856, 2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1600 starter (2007:1600, 2006:1100, 2005:1550, 2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Se oxå stat till VOF. För GÄM-sprint har uppskattats till ca 100 deltagare från GÄM-klubbarna. GÄM-sprint arrangerades på VSK:s Aqua-sprint och en del andra klubbar var med oxå. Varken VAC-korpen på måndagar med ca 600 startande eller veteran-ol på onsdagar har räknats med. Färra året togs fram ett PM för arrangörer av GÄM-tävlingar.

6. Arrangemangsdagar 2009 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (http://tsok.gotanet.se/inbj/sako09.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan. Man kan notera att GÄM-kavle senarelades två veckor för att försöka få upp delatagarsiffrorna för ungdomar (Hans K). VIdare tidigarelades ungdomsserien en vekca. Detta gjordes för att VSK och TSOK ska kunna alternera som första arrangör resp arrangör av kavlen. VSK anses vartannat år kunna arrangera utan risk för störning av vårruset eftersom först deltävlingen nu ligger i slutet av april.

7. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (http://tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. BÖr vara klart till mitten på januari då programmet går i tryck genom VOF-info. Martin I tyckte att banöängden på långa banan hade blivit väl kort ofta neråt 6 km. M ville att långa banan enl PM skulle vara 8 km och gärna längre. Mötet samtyckte. Jesper ville ha ett speciellt PM för träningsbanläggaren.

8. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 9 mars i TSOK-stugan i Strömslund kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.

98. Övriga frågor:
a) OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.

b) Johan Fransson vill ha två SAKO-natt för ungdom på hösten varav den avlutande kunna vara GÄM-natt. Mötet tyckte förslaget var bra men kankse ännu inte mogen för en riktig SAKO-userie-tävling. Man kan gärna arrangera en natträning med ungdomsbanor kanske tisdagen 14 okt dvs en vecka före natt-GÄM tisd 20 okt. VI får se om det kommande år kanske kan mogna fram så att det blir en egen natt-ungdomsserie.

c) KM-kavlen blev inställd i år vilket undertecknad tycker är synd. VI har alldelese för få kavlar. Det är utmärkta pulshöjare och borde oxå kunna främja kamratskapet över generationerna. Mötet beslutade att TSOK och VSK gör upp om placeringen av öppna KM-kavlen.

d) Hans Kööhler tryckte på att banorna till SAKO-ungdomsserie skulle vara med på banläggarmötet. Enl flera hade banorna i år varit alldeles för svåra på Gipens inledande tävling. TSOK har banläggarmötet månd 6 april och Hans sköter kallelsen.

e) I stället för GÄM-plaketter - de ev kvarvarande skulle delas ut i ungdomsklasserna - beslutades förra året att årsmötetarrangören skulle ordna med sköldar med ingraverade plattor över GÄM-tävling-segrare. OKF fixar till en sköld för i år och debiterar varje ingående förening del av kostnaden för framtagandet av en sköld per förening. KOmmande år står sedan årsmötesarrangören för kostnaderna för gravering av plattor som sedan fylls på varje klubbs sköld.

f) De olika SAKO-mötena ska in i träningskalendern (Hans K).

g) Hans K ville att valfri starttid skulle slopas för GÄM-tävlingarna. Han fick mothugg fårn flera (Tommy H, Högnert mfl) så mötet belutade att valfri starttid skulle vara kvar men i en styrd form. Man fick bara starta på av arrangören utsedda tider på varje bana. FÖr tex bana 2 som springs av H35 och H20 skulle man göra i ordning en lista med avrivbara remsor där det står "bana 2 H20+H35 10.00", "bana 2 H20+H35 10.02" osv. Vid TC finns denna lista och man tar en lapp som man sedan tar med sig till starten och visar upp för startpersonalen.

h) Tommy H ville ha med ungdomsserien i klubben-on-line. Jesper fick i uppdrag att undersöka vidare.

i) Jesper ville ha ett speciallt PM för banläggare vilket Martin tagit fram.

99. Nästa årsmöte hålls av OKS i Bergagården måndagen 7 dec kl 19.00.

Vid tangentbordet: Per Ivarsson

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  TSK   OKF 
2008 OKS  TSOK  Gipen  OKF   VSK   OKF   VSK 
2009 Gipen OKF  TSOK   OKS   TSOK  TSOK  Gipen 
2010 VSK  OKS  OKF   Alehof  VSK   OKS   VSK  
2011 OKF  Gipen OKS   TSOK   TSOK  Jakt  Gipen
2012 TSOK  TSK  VSK   VSK   VSK   TSK   VSK 

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     ok.gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@gotanet.se