Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 05-12-05 kl 19.00 VSK:s skidstuga i Vänersborg.

Närvarande, 14 st: Per Ivarsson TSOK, Göran Nordh TSK, Catarina Carlsson TSOK, Håkan Karlsson OKF, KJell Johansson OKF, Karl-Erik Högnert OKF, Helén Edlund VSK, Lars Elfving Gipen, Peter Strömdahl OKS, Thomas Asplund OKS, Jonas Hogedal VSK, Annika Johansson Alehof, Gunnar Johansson TSOK samt Lars Hogedal VSK.

1. Omval av styrelse: ordf, sekr, viceordf. dvs Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand.

2. Lista för närvaro utskickas.

3. Kallelse och dagordning godkänndes. Pga risken för att kallelsen tolkas som spam bör kallelsen skickas ut spearat till klubbarnas mailadress.

4. Protokoll från förra årsmötet (tsok.gotanet.se/protokoll/sako05.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (tsok.gotanet.se/inbj/sako05.htm).

GÄM-tävlingarna: 383 starter (2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 856 starter (2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1550 starter (2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Se oxå stat till VOF.
Diskussion om att antalet gått ner lite på natt-GÄM men det var ändå 60 anmälda - förra året ca 110. Ett skäl till detta var att Alehof mfl valde ett nattarrangemang i Göteborg som arrangerades samma kväll.
Catarina påpekade att vissa 16-åringarna tyckte banorna var för lätta i 16Ö-klassen på ungdomsserien och därför inte ville deltaga.
Lasse påpekade att dels GÄM-affichen och dels att vi tryckt på öppenheten i GÄM-tävlingara inte kanske hade gett något omedlbart uppsving i delatagarantalet men är ändå viktiga långsiktiga medel att uppnå fler löpare. Det blir en affich även nästa år.

6. Kungälvs OK har i år arrangerat DAG-GÄM med bravur. De hade ett utmärkt område väster om Kungälv där samtidigt aarrangerades en vanlig tävling. Och det är inget fel att samarrangera och därmed få större startfält. Nu delade man upp klasserna i GÄM-klass och övrig i varje årsklass vilket egentligen inte är nödvändigt. Det blir enklare att jämföra om man har en enda klass i varje årsklass. Det är ändå lätt att utse en GÄM-sgrare i varje klass som måste tillhöra kretsens klubbar.
Mötet beslöt att uppdelning i GÄM-klass resp icke-GÄM-klass inte är önskvärt.
Jonas H ville aatt vi skulle försöka få ranking på GÄM-tävlingarna vilket vi ska försöka med. Man måste då troligen ha fasta starttider i rankingklasserna.
Den ständiga frågan är annars om KOK ska vara med i fortsättningen ? De är just nu borttagna ur arrangemangslistan nedan men mötet beslöt att fortsätta att bjuda in dem att deltag i GÄM-tävlingarna.

7. Arrangemangsdagar 2006 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (tsok.gotanet.se/inbj/sako06.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan. Alehof ville justera GÄM-dag från 1 juli till lördagen 16 september vilket mötet biföll.

Efter ett inlägg av Jonas om att det vore bra med ett referat (pressbulletin) från varje GÄM-tävling så belöt mötet att ålägga varje arrangör att ordna detta.

8. Prisanskaffare sköter sist arrangerande klubb dvs för 2006 TSK. I år skaffade Knut Höglund och Peter Strömdahl priserna: Flundrehofarna trodde att Knut troligen kunde göra det i år oxå. Peter skulle lämna resultat som grund för priser efter OKF:s deltävling.

9. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. Bör vara klart till mitten på januari då programmet går i tryck genom VOF-info.
Peter Strömdahl efterlyste fler teknikträningar. För tips om Agnetas PM för ol-träningar.
Som vanligt finns möjlighet att låna TSOK:s emitenheter - TSOK har över 50 st - som är lika enkla att sätta ut som en skärm med stiftklämma. Ca 100 brickor finns oxå. Även dator med instruktör går att låna.

PM:et för träningar gicks igenom och man tryckte på att punkt 5 som handlar om att resultatlista var önskvärd skulle ändras till ett minikrav. Även lydelsen om att "el-stämpling är önskvärd" borde skärpas.

10. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 6 mars i TSOK:s stuga kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.

98. Övriga frågor:
a) OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.

b) Se mail från Yngve Nilsson om Ö-bana på SAKO:s u-serie. Mötet belöt att bifalla Yngves förslag. Det ska alltså före och efter tävlingen vara möjligt att springa 16Ö-banan för överåriga undommar. Man ska kunna startstämpla och efteråt få sina sträcktider. Ingen resultatlista ska upprättas över dessa löpaare som springer utam tävlan.

c) Jesper hade ställt en fråga om inte utskocknes löpare på framför allt u-kavlen borde betala för sig. Mötet beslöt att detta lätt kunde bli för byråkratiskt och att eftersom det rörde sig så få löpare så skulle det även i fortsättningen vara gratis för dessa löpare. Gäller oxå på vanliga u-serien.

99. Mötet avslutas och nästa möte föreslås enl turordning hållas i Gipens klubbstuga måndagen 4 dec 2006 kl 19.00.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK   -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF   -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  OKF   OKF 
2008 OKS  VSK  Alehof  OKF   TSOK  VSK   TSOK 
2009 Gipen TSOK  OKF   OKS   TSOK  OKS   Alehof
2010 VSK  OKS  Gipen  Alehof  TSOK  TSK   OKS  

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com