Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 04-12-06 kl 19.00 TSOK:s skidstuga i Strömslund.

Närvarande 12+2 st: Lars Johansson TSOK, Kjell Johansson OKF, Lars Holmstrand TSK, Per-Arne Johansson Gipen, Peter Strömdahl OKS, Jesper Stenström VSK, Thomas Asplund OKS, Annika Johansson Alehof, Håkan Karlsson OKF, KarlErik Högnert OKF, Lars Hogedal VSK och Per Ivarsson TSOK. Ca kl 20 tillkom Andrs Carlsson VSK och Martin Mandinger TSOK.

1. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande var Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand. Omval beslöts.

2. Lista för närvaro utskickadess och fungerande mailadress angavs.

3. Kallelse och dagordning, godkänndes.(www.tsok.se/kallelser/sako05.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet gicks igenom. (www.tsok.se/protokoll/sako04.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako04.htm).

GÄM-tävlingarna: ca380 starter (2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 768 starter (2003:747, 2002: 646)
Tränings-OL____: ca1500 starter (2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Diskussion om bla budkavlen som ifrågasattes av bla Per-Arne som ansåg att det var för mycket jobb för så få deltagare. Gipen hade i år ca 30 lag. Men diskussionen utmynnade i allafall i att kavlen blev kvar men flyttades en vecka framåt i augusti från onsdagen 17 till 24:de.

6. Kungälvs OK beslutade sig för att dra sig ur SAKO-samarbetet men de lovad aatt arrangera dag-GÄM 2005 eftersom de egentligen skulle ha gjort det 2004 men pga 5-dagars så slapp de. Men det har varit med en del KOK:are under året så det kankse går att få dem att ångar sig ? Ett brev skall skrivas av PerI + LarsH.

7. Kretsen skulle behöva fler deltagare på främst GÄM-arrangemangen (natt,dag o budkavle). Tex Uddevalla OK, Ljungskile, Stenungsund, Främmestad. De tre senare deltar redan i ungdomsserien. Diskussion uppstod hur detta skulle gå till: veckodagsbyte, namnbyte av tävlingarna, marknadsföring, affich, trycksak, och annonsering var lite av det som kom fram. Beslut blev det att döpa om tävlingarna till "Öppna GÄM-sprint", "Öppna GÄM-dag" osv. Förkortningen skulle inte uttalas annat än i samband med utdelning av GÄM-plaketter som forfarande endast kunde vinnas av medlemmar i GÄM-föreningarna. Vidare skulle varje arrangörsklubb lämna in en inbjudan till VOF-info. Ev oxå till GOF-nytt (Göteborgs motsvarighet till VOF-info) resp till Bohuslän Dals motsvarande. Lars H tar fram en affisch över de fyra GÄM-arrangemangen. Två lätta öppna klasser skall oxå finnas på dag och natt dvs Ö1 resp Ö2.5 (mittemelllan Ö2 o Ö3).

8. Arrangemangsdagar 2005 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako05.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.
GÄM-sprint var tilldelat Alehof tisd 7 juni. Per-Arne kom med förslaget att GÄM-sprint kunde arrangeras på Gipens sprinttävling söndagen 12 juni. Det beslöts att detta fick avgöras mellan Alehof och Gipen. Det har komit ett förslag från hans Kööler, TSOK att flytta ungdomskavlen till våren. Mötet beslöt att bifalla detta förslag och låta det bero på hur beslutet blev om sprint-GÄM. Om GÄM-sprint blir sönd 12 juni blir SAKO:s ungdomskavle tisd 7 juni annars påbörjas SAKO:s ungdomsserie en vecka tidigare dvs i april i stället för som nu första tisd i maj. Dock önskade OKF ha sin tävling 10 maj pga Pre-OL-arrangemang i början på maj.

9. Till prisanskaffare beslöt mötet tillfråga Knut Höglund.

10. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako05.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. BÖr vara klart till mitten på januaari då programmet går i tryck genom VOF-info.
TSOK och TSK har alltid emit på träningarna och VSK/OKS har SI sporadiskt. Eftersom TSOK på tävlingssidan gått över till SI och har fått löfte om att låna SI-grejer från VSK/OKS till den årliga tävlingen så ställer TSOK som motprestation upp med att låna ut emit för träning. Även bärbar dator med lång batteritid kan ordnas samt assistans av Per I. Det finns minst 20 emitenheter som är lika lätt att sätta ut som en skärm med stiftklämma.
En diskussion fördes över hur vi kunde förbättra våra träningar. Och det finns sedan många år ett PM för detta. Detta skulle omarbetas så att det bättre passade som instruktion. Sedan skulle dessa anvisningar spridas till alla banläggare. Det skall helst vara två på varje arrangemang.
Ösnkemålet om teknikpass skulle tilgodoses på det sättet att varje klubb utsåg en arrangör att fixa en för terrängen lämplig övning.

11. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 7 mars på jaktskyttebanan på Öresjövägen kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.

12. Nya plaketter har beställts hem av Hasse Johansson, TSOK, inför årets natt-GÄM och räkningen för dessa (ca 8,000 kr) har fördelats mellan ingående SAKO-klubbar. Plaketterna som sedan några år är i form av en liten metallplatta ligger hos Lundgrens i Gräfsnäs och sedan beställer man att klass och årtal ska graveras in inför varje GÄM-arrangemang.

98. Övriga frågor:
a) Kvalitétsmärkning av SAKO-arrangemang efter mail från Lasse Hogedal. Se punkt 10 ovan.
b) Gemensamma SAKO-material efter mail från Jonas Gustafsson och inlägg av Per-Arne angående duschvagnen som just nu ägs av TSOK. Per-Arne fick i uppdrag att sammankalla någon från varje klubb efter det att man gjort upp inventeringslistor över vilken material resp förening redan har.
c) Mer teknikövningar på träningarna efter mail från Anders Larsson se punkt 10 ovan.
d) Anders Carlson i VSK vill ha en SAKO-sida som sköts kontinuerligt av någon. Det finns en redan där alla dokument finns läkade, se SAKO-sidan på TSOK:s hemsida. AC talade om att man skulle ha referat osv. Det gäller bara att få tag på någon som vill ställa upp med det. Men det är givetvis välkommet om vi får tag i någon som engagerar sig. Resultat och ev referat skall helst länkas från träningsprogrammet vilket görs ibland av undertecknad.
Anders C tog på sig att försöka skissa på detta och försöka få tag på någon som kunde sköta sidan.

99. Mötet avslutas och nästa möte beslöts hållas i VSK:s klubbstuga måndagen 5 dec 2005 kl 19.00.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte     Sprint
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK       -
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK       -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF       -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK       -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS       TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK       OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK          Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK          VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK          OKF 
2008 OKS  VSK  Alehof  OKF   TSOK          TSOK 
2009 Gipen TSOK  OKF   OKS   TSOK          Alehof

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Per-Fredrik Andersson            gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com