Protokoll för Ol-sektionens möte den 30 oktober 2002 kl. 18.30

 

Närvarande:                                                      Frånvarande:

Johan Fransson                                                             Petra Johansson

Per Ivarsson                                                             Jan-Åke Sörliklev

Åke Andersson

Lars Johansson

Catarina Carlsson

Stefan Hornebrant

 

§0.Mötets Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§1. Sekreterare och Justeringsman

Catarina Carlsson väljes som justeringsman.

§2. Genomgång av föregående protokoll.

Ersättningen för Bornholm var oklar i föregående protokollet. Verkar dock som den

var riktig. I fortsättningen måste vi vara tydligare.

§3. Rapporter

          Ordförande

                    Idrottsskola - Huvudstyrelsen:

                    Det har kommit förslag på idrottsskola under 3-4 veckor under sommaren. Hälsorådet har

                    eventuellt pengar att bidra med.

                    TBIS, Rugby, Friskis & Svettis, TSOK skulle kunna vara med. Eventuellt även andra

                    klubbar finns på förslag. Johan tittar vidare på detta.

                    Kansli:

                   På halvårsmötet diskuterades hur vi skall göra med bemanningen i kansliet. Inga beslut ännu.

          Kassör

                    Inget att rapportera.

          Ungdom

                    Träningsbarometern kommer igång nu till vinterträningen.

                   Se vidare ungdomsledar protokoll.

          Träning – Tävling

                    Bastuvakt:

                    Kommer att dras ner till två dagar i veckan efter nyår.

                    Bornholm:

                    Elin D16 vann och Elise vann D35B dessutom ett antal etappsegrar.

                    Fina och svåra tävlingar vid hög luftfuktighet.

                    Kanske kan vi se på ett nytt boende till nästa år.     

                    Veteran VM:

                   Ulf Smedberg tog hem guldet i Veteran VM i Australien på ett övertygande sätt. 

GRATTIS från oss alla!

TT-LEP:

Vi bör få mer plats i Tidningen Trollhättan. Vi får återkomma till detta.

10-Mila:

Johan har börjat titta på sträcklängder och hur vi kan få ihop ett lag. Vi får jobba

vidare på detta.

          Mark karta

                    Elljusspåret endast tänd två dagar i veckan.

                    Johan tittar om vi kan få flis på eljusspåret.

                    VäneRyr kartan:

                   Är till 60% klar, 45 timmar återstår.

                    Två dagar i skogen är kvar.

                    Stadskartan:

                    Ingen jobbar med den just nu. Kanske kan David och Martin rita vidare

på denna.

Skidstugekartan:

Lars har lämnat in denna för att reda ut det dåliga trycket.         

Vi köper en licens av version av OCAD

          Kansli

                    Inga rapporter.

§4.  TSOK:s olplan

          Per Ivarsson tittar vidare på ett förslag till nästa möte.

§5.   Arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2003

                    Johan letar efter Banläggare.

          B: TSOK´s SAKO tävling :

                   Vi återkommer till detta nästa möte.

C: Kommande

          Elitserien 2004,  Håkan Smith och Johan Fransson ansvariga.

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

          Daladubbeln kommer att kosta 200 kr/person enligt våra regler.

§7. Kommande kavlar:

          Inga rapporter.

§8. Nyrekrytering

          Jan - Åke Sörliklev tillfrågas som våran representant i valberedningen.

          Vi kanske kan få till en ungdomsrepresentant i OL-sektionen.

§9. Skolsatsning

          Det händer så mycket runt om på kartorna uppe i Strömslund så det är svårt att få

          något heltäckande. Vi kör Skogshöjden åk 1-6 och beställer ett paket på detta.

§10. Damsatsning junior

          Fortfarande svårt att hitta en lösning.

§11. Ansvarsfördelning medlemmar

          Vi utgår från OL-planen för att få ansvariga till träningar och tävlingar.

Mer eller mindre delar vi på helgerna.

§12. Övriga frågor

          Vi fixar en överraskning till Ulf S för VM-segern.

          Emil får något för flit under säsongen.

$13.  Nästa möte.

          Vi ses 4 December 18.30 i skidstugan.

 

 

Åke Andersson                                                 Catarina Carlsson

Åke Andersson                                  Catarina Carlsson

Mötes sekreterare                                         Justeringsman