Protokoll för Ol-sektionens möte den 18 september 2002 kl. 1830

 

Närvarande:

Johan Fransson          Ordf.

Per Ivarsson

Åke Andersson          Sekr

Petra Johansson

Lars Johansson

Jan-Åke Sörliklev

Chatarina Carlsson

Stefan Hornebrandt

 

§0.Mötets Öppnande

          Ordförande förklarar mötet öppnat.

§1. Sekreterare och Justeringsman

Lars Johansson väljes till justeringsman.

§2. Genomgång av föregående protokoll.

Martins  lön, det var huvudstyrelsens sak att ta beslut om detta.

Johan rapporterade till huvudstyrelsen om ol-sektionens inställning.

Rättning och klarläggande är att Ol sektionen inte betalar ut några pengar.

§3. Rapporter

          Ordförande

          Huvudstyrelsen

                    David fortsätter på jobbet i kansliet tills han finner annat arbete.

                    Skrivelse till kommunen mm, se anslag på tavlan i skidstugan.

                    Söker efter ny kassör till huvudstyrelsen. Inget napp för tillfället.

                   Ta beslut om 5-dagars inbetalningar, se nedan

Kassör

Vi har förbrukat 105 tkr t.o.m Augusti.

Det blir ca 20 tkr som tillkommer för Bornholm.     

                   

Förslag till lösning av 5-dagars inbetalningar.

Johan och Petra har arbetat fram följande förslag:

                    Ungdomarna har gratis anmälan t.o.m 15 Maj. Om man anmäler sig

efter detta datum får man betala efteranmälningsavgiften själv.

Det finns ett antal anmälningsstopp under mellan 1/10 och 15/5.

 

Vid varje anmälningsstopp görs följande

Åtgärd

Ansvarig

Ta en lista ut på vilka som anmält sig och vad de beställt under perioden

Anmälningsansvarig/2003 Johan F

Skicka lista till andra personer

Anmälningsansvarig/2003 Johan F

Inbetalning till 5-dagars

Kassör huvudstyrelsen

Utskick av inbetalningskort till anmälda

Kansliet

Kolla av inbetalningar från anmälda

Kansliet/Kassör

 

Ungdom

Inköp av kompasser till ungdomarna för 6000 kr.

Ungdoms träningen rullar på. Skogleken har en gång kvar. Och alla ungdomarna

är med på avslutningen Torsdagen den 14:e November.

Upptakten på Knorren var mycket bra med ca 45 ungdomar, med lekar, bad och sling-ol.

          Träning – Tävling

                    Lars frågar Gunnar J om alla KM mästare. Johan får en lista..

                   4 DM tecken bärgades i år. Per Ivarsson, Tomas Lundgren och Ulf Smedberg*2.

                   Jill Olsson 31:a på Dag SM.

                    Elin 46:a på Dag-ungdoms SM.

Mark karta

Kartan till Vikingaträffen kommer att bli klar i tid. Vore dock bra om Carl-Henry fick se banornas kontrollpunkter.

Kjell bör också göra klart bitar mellan Näl och Björndalen så kartorna sammanförs digitalt.

          Kansli

Kansliet har varit runt på bl.a Paradis-, Lyrfågeln- och Stavreskolan och haft ol aktiviteter.

 

 

§4.  TSOK:s olplan

          Dags att starta med nästa års ol-plan. Per börjar på detta.

 

§5.   Arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2003:  Karta på gång

          B: TSOK´s SAKO tävling : Utse ansvarig för nästa år. Vi funderar på detta och

          beslutar innan nyår.

C: Kommande Elitserien 2004 inget nytt. Det hänger bl.a på 10-mila.

 

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

          Bornholm, ol-sektionen godkänner  beslutet om att var och en betalar, vuxen 500 och ungdom 200.

Sammanlagt kommer resan att kosta ca 1000 kr/pers inkl reseersättning.

Pengarna samlas in på Resan

 

§7. Kommande kavlar:

          Smålandskavlen – Agneta , Ann, Jill blir kanske ett D21 lag.

25-manna – Struken, inget lag.

 

§8. Nyrekrytering

          Vi bör få in några nya ungdomsledare för nästa år. Ungdomsledarna kollar runt med lämpliga personer.

          Våra resurspersoner känner sig ibland överflödiga när de är med och skall hjälpa till på ungdomsträningarna på Torsdagarna. Kanske bör man omprioritera resurserna till andra grupper/tillfällen efter hur programmet är upplagt.

         

§9. Skolsatsning

Kanske bör vi få någon Projektanställning för arbetet med skolpärmar. Det är mycket jobb som skall göras ideellt.

          För att sammanställa övningarna och undervisa lärarna krävs resurser. Hur skall detta lösas?

          Vi bör försöka lägga till en egen del på hemsidan som stöder skolsatsningen.

 

§10. Damsatsning junior

          Ytterligare satsning, nyförvärv? En större satsning?

          För detta krävs fler ledare och fodrar mer pengar. Prestations bidrag som förslag.

          Johan pratar med tjejerna och diskuterar fram en lösning.

 

§11. Hederspris ungdomar.

          Vi diskuterar pristagare, vilka namn som finns och vilka kriterier som skall ställas.

          Johan har två namn med sig till ol-avslutningen.

 

§12. Övriga frågor

          VOF.s jubileum i Borås, anslag uppsatt.

 

Årsfesten går av stapeln 30:e November.

         

Pannlampor laddas till nattcupen. De som vill fortsätta kan behålla en lampa var. (Ungdomar har företräde)

          Stefan tar fram en beskrivning på uppladdning.

 

Per Ivarsson kom med iden att skicka ut en inbjudan till träning eller någon annan aktivitet för sådana som enbart sprungit ett fåtal tävlingar under förra året, juniorer, seniorer och oldboys. Detta för att få igång personer som inte är så aktiva längre.

 

$13.  Nästa möte.

          Nästa möte 30 oktober 18.30 skidstugan.

 

 

Åke Andersson                                                 Lars Johansson

Åke Andersson                                  Lars Johansson

Mötes sekreterare                                         Justeringsman