Protokoll för Ol - sektionens möte den 12 augusti 2002 kl. 1830

 

Närvarande:                              Frånvarande:

Johan Fransson                              Petra Johansson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Lars Johansson

Jan-Åke Sörliklev

Chatarina Carlsson

Stefan Hornebrandt

 

§0.Mötets Öppnande

          Johan förklarar mötet öppnat.

 

§1. Sekreterare och Justeringsman

Per Ivarson väljes till justeringsman

 

§2. Genomgång av föregående protokoll.

          Inga rapporter.

 

§3. Rapporter

          Ordförande:

          Skogslek, Skärmtroll delar ut en sportdrycksflaska till sina ungdomar 100 st under hösten.

Nina Schmit fixar detta.

         

          Huvudstyrelsen:

          Familjedag lördag 17:e Augusti.

David slutar vid månadsskifte Augusti / September.

Huvudstyrelsen har tagit beslut om att Martin börjar digitalisera stadskartan. Han har börjat söderifrån och har idag kommit upp till Nohab området Carl-Henry har hjälp till med alla svåra skogspartier. Ulf Smedberg hjälper också till på denna karta.

 

          Kassör:

          Inget nytt att rapportera.

          Problem med 5 dagars betalning. David löser detta med

          5-dagars kansliet. Det måste till nya rutiner till nästa år.

         

Ungdom

Upptakt Torsdag 15 Augusti på Knorren, badviken.

 

          Träning – Tävling

På 5-dagars startade ett 40 tal och följande TSOK:are var bland de 10 bästa:

Ulf Smedberg 2:a

Anna Karin Mattson 4:a

Kerstin Svensson 7:a.

Per Ivarsson 7:a

 

         

          Jill Olsson nådde en 2:a plats på Götalands.

         

          Gubbarna har deltagit i H43 kaveln.

 

          Mark karta

          Vi har fått en förfrågan on kartor till Skogshöjdens skola. Offert lämnas.

          Martin Ivarsson äskar pengar för projektarbete för ritning av Utby-Lång kartan.

          Totalt rör det sig om 9000 kr. Sektionen röstar att dessa pengar betalas ut.

          Martin erhåller ca 6400 kr.

 

          Kansli

          Bengt J och Marie S har hand om Davids fortsatta anställning på kansliet

alternativt någon annan.

 

§4.  TSOK:s olplan

          OL - avslutning Torsdagen den 14:e November.

 

§5.   Arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

          B: TSOK´s SAKO tävling :

C: Kommande

Inte fått besked om Elitserien ännu 2004. Beslut mitten av Augusti.

Vikingaträffen 2003 har fått signaler från flera håll om att många klubbmedlemmar är trötta på att arrangera på påsk varje år. Om vi får elitserien kanske vi kan satsa järnet på detta arrangemang och hoppa över Vikingaträffen nästa år. Ol-sektionen tycker dock att vi kör vidare med Vikingaträffen på påsken.

 

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

DM nästa helg vandrarhem bokat 40 platser Vi står för logi och frukost.

Vi var ca 20 anmälda vilket betyder att vi har platser kvar.

 

§7. Kommande kavlar:

DM, SM, 25-manna är kommande under hösten.

Smålandskavlen, junior tjejerna har visat intresse att deltaga.

 

§8. Nyrekrytering

          -

 

§9. Skolsatsning

Rune Larsson idrottslärare Skogshöjden.

Vi går vidare med skolsatsningen. Hoppas att vi kan expandera vidare.

Verkar som mera skolor är intresserade. Skolorna sköter sig lite mer själva under hösten.

 

§10. Damsatsning junior

          Samtal om hösten under sommaren med var och en.

SM Anmält Jill O Dag, kort; Ann S Kort samt 1 lag D20

Logi anmält om platser hos VOF för samtliga tävlingar enligt behov

kostnad 100 - 135 kr/natt och person.

 

§11. Övriga frågor

En masterpärm för kartor i 1:5000 bör tas fram. I denna kan vi göra ändringar och noteringar som upptäckts.

Beställning av Sport Indent pinnar är inte aktuellt just nu eftersom det skall komma en ny version. Vi ser efter vintern. De som inte kan vänta får fixa detta själva.

 

Pannlampor kontrolleras av Stefan innan Natt - DM och KM.

 

$12.  Nästa möte.

 Onsdagen 18 september kl 18.30

 

Åke Andersson          Per Ivarsson

Åke Andersson                                                   Per Ivarsson

Mötes sekreterare                                         Justeringsman