Protokoll Ol-sektionens möte den 22 maj 2002 kl. 1830

Närvarande:

Johan Fransson, Per Ivarsson, Petra Johansson, Lars Johansson, Jan-Åke Sörliklev, Chatarina Carlsson,Stefan Hornebrant Kansli (adjungerad)

Frånv: Åke Andersson

§0.Mötets Öppnas

§1. Justeringsman: Johan F enl turordn

§2. Genomgång av föregående protokoll.

§3a. Rapporter

Ordförande inget

Huvudstyrelsen: ingen ny ersättare före aug.. David jobbar tom aug. Turistkarta görs troligen klart med hjälp av Martin, tas upp av AU.

Mycket beröm av skolveckan.

Kassör: 45,000 kr förbrukat tom idag varav 31,000 i startavgifter. Totalt är en fjärdedel av årsbudgeten förbrukad på de fem första månaderna

Ungdom: Lisa är reserv till ungdomsdistriktsmatchen i Oslo

Elin är med i usm-gruppen. Fyra anmälda till tältlägret i Ursand.

Fyra åker till rikslägret med Hasse Johansson som ledare..

Solskola första skollovsveckan (v24). Annonsering sker av kansliet på anslagstavlorna i skolorna.

Träning – Tävling

Mark karta: Skidstugekartan slut. Diskussion om var vi ska trycka. SAKO trycktes i Göta. Ulf Smedberg beställer 2-300 på lämpligt ställe.

Kansli: mycket att göra.

§4. TSOK:s olplan

Semestertävlingarna är uppe på tavlan och klubben betalar i år upp tom ordinarie startavgift på sommartävlingar. Dock ej på 5-dagars där klubben enbart står för ungdomar.

§5. Arrangemang :

A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

Det mesta gick bra. Uppföljnngsmöte kommer.

B: TSOK´s SAKO tävling :

Tävlingen gick bra mycket tack vare tävlingsledaren Lars Johansson

C: Kommande

Vi har ansökt om Vikingaträffen annandag påsk nästa år på VäneRyr-kartan. Johan F blir tävlingsledare. Banläggare nästan klar.

Vikingaträffen 2004 är ansökt som elitserietävling vid Skidstugan också det annandag påsk. Det gäller halvdistans dvs 35 min segrartid och det är tänkt även för publiktävlingen. Håkan S blir tävlingsledare.

§6. Kommande läger och Tävlingsresor

Juniorerna villle åka på Jukola. Via en maildiskussion fattade Johan beslutet att det inte blev någon resa i år. Det fanns majoritet i sektioenen f|r beslutet. Ett av skälen emot var att Kerstin inte ville släppa iväg Maria och Elin utan vuxen ledare. Rune hade samma åsikt gällande Jill.

VSK åker på SM-läger i början på aug. och våra juniortjejer är välkomna att följa med.

DM-helgen med korten hos SOK68 och budkavlen i Tranemo. David kollar upp lämpligt logi för sedvanlig övernattning som klubben betalar.

§7. Kommande kavlar:

Intresseanmälan till 24-tim i Ljungskile –Skarsjövallen sätts upp på tavlan.

Diskussion om vad vi skall satsa på: 25-manna, Bornholm.

Vi sätter upp anslag om intresse.

Ansvarig för H43-kavlen. Johan försöker få fram en ansvarig.

Per I kollar om Ann kan vara ansvarig 25-manna-satsning

UK DM: D35+ Petra, H35+ Per I, Ungdomarna: Ungdomsledarna.

§9. Nyrekrytering

Skolveckan var mycket lyckad.

Anslagstavlorna på skolorna sköts av kansliet inför hösten.

§10. Skolsatsning

Per I skickar in skolkartor till Karlsson i Dran.

Utvärdering av skolveckan görs den 5.te juni.

§11. Damsatsning junior

Juniorsatsningen har det inte blivit mycket med beroende på att Johan hade för mycket till tävlingen och att Agneta blev långvarigt sjuk.

TSOK satsar på ett damjuniorlag på SM.

§13. Övriga frågor

KFUM har frågat om hjälp med träning. David ringer upp och frågar vad de vill ha.

Per I kommer att stå för databehandlingen på Mullsjös dubbeltävling och fick tillåtelse att använda TSOK:s bärbara datorer mot att TSOK har fri anmälan upp till 1000 kr på MSOK:s tävlingshelg.

$14. Nästa möte.

Månd 12 augusti 18.30.

Vid pennan: Per Ivarsson Justerat: Johan Fransson