Protokoll för Ol-sektionens möte den 10 april 2002 kl. 1830

 

Närvarande:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Petra Johansson

Lars Johansson

Jan-Åke Sörliklev

Catharina Carlsson

Stefan Hornebrandt

 

 

§0.Mötets Öppnande

Johan förklarar mötet öppnat

 

§1. Justeringsman

Catharina Carlsson

 

§2. Genomgång av föregående protokoll.

Johan går igenom protokollet och går igenom vissa valda delar.

Protokollet lägges till handlingarna.

 

§3a. Rapporter

 

          Ordförande

Huvudstyrelsen genom Johan:

Vi tar över duschvagnen av kommunen, skall ställas upp på stridsberg under tak.

Duschvagnen är idag i mycket dåligt skick. Vi bör renovera denna för att kunna få

den användbar. 

Eventuellt tar vi också över målvagnen.

 

Multisport den 17:e Augusti och troligen en familjedag samtidigt.

 

          Kassör

          Till dags dato har vi förbrukat 18 kkr. Vi har 180 kkr i budgeten (begärda 185 kkr).

         

Ungdom

          Skärmjägarna uppstartade förra veckan men hittills har det varit relativt dålig uppslutning.

Torsdag 11:e April startar skärmtrollen och veckan efter skogslek. Vi hoppas på god uppslutning här.

 

Träning – Tävling

Danmark spring cup har genomförts med relativt många ungdomar.

På Främmestads Öjetramp var vi ett 50-tal från klubben som tävlade.

 

          Mark karta

          Sandhemsspårets karta är slut. Den bör redigeras men vi får kopiera fram de som behövs.

          Stadskartan är på gång men fortfarande saknas vissa bitar.

100 timmar avsatta för Karl-Henry för Väne-Ryr kartan. Denna används till Vikingaträffen nästa år.

 

Kansli

          David gör ett mycket bra arbete i kansliet och var till stor hjälp på Vikingaträffen.

          Ihop med Stefan fungerar kansliarbetet bra.

 

§4.  TSOK:s ol plan

          På Ed kaveln bör vi kunna få till ett bra lag, sätts upp på anslagstavlan.

          KM – kaveln och knotan börjar närma sig.

          Vänersborg anordnar tältläger.

          Rikslägret första veckan i Juli där bör vi kunna samordna resor och ev logi

med Vänersborg. Vilka skall få åka på detta? Vi bör ställa lite krav på deltagarna.

Vilka ledare skall med? Vi avgör detta senare.

 

§5.  Kommande arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

          Vikingaträffen fick enbart lovord. Enbart små saker att åtgärda.

          Det ekonomiska utfallet ser ut att bli som budgeterat. Johan har gjort en preliminär

          beräkning av resultatet.

          Vi saknade 3 brickor från våran tävling och dessa kostar oss 1500 kr.

          Nästa år kör vi 21 April på Kalken. Det ser ut att bli ett komplett utökat

påskpaket nästa år.

Tävlingsledare – Banläggare sökes! Johan har frågat runt. Vi återkommer till detta.

          Johan tittar vidare på detta.

 

B: TSOK´s SAKO tävling :

Lars var på SAKO-möte i Måndags. Skogsvargarna ville flytta på deras SAKO tävling ty den

arrangeras precis innan Vårruset.

Kvarnström tillfrågas som tävlingsledare till våran SAKO. Det är viktigt att vi kan få till en bra tävling i år.

Lars som är mentor tittar vidare på detta.

 

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

          Dalarna Närke Kristi himmelsfärdshelgen

Vi har ett antal intresserade. Johan har förslag på Logi, 320 kr per person på hård underlag. Det låter rimligt. Johan bokar detta.

          Eventuellt läger Pingst

                    Inställt!

§7. Kommande kavlar:

10-mila: Anmälan av lag, logi

          Ett Damlag anmält. Hemresan måste fixas! Vem springer vilka sträckor?

Jokula

          3 uppskrivna så långt. Vi ställer in detta!

 

§9. Nyrekrytering

          Vi är på gång. Vi får se imorgon 11:e April då startar skärmtrollen.

 

§10. Skolsatsning

          Ett PM håller på att skrivas. Det skrivs för läraren.

          7 nya klasser kom in i veckan och kvoten börjar bli full.

          Lärarna skall ställa upp men vi måste se till att vi också har ett antal personer tillgängliga.

 

§11. Damsatsning junior

          Pga sjukdomar och Vikingaträffen har detta varit lite dåligt sista månaden.

          Vi hoppas på förbättring framöver.

 

§12. Tävlingsdräkter och övrig utrustning

          Tävlingsdräkterna har kommit.

          Pannlamporna uthyrning! Vi har ett antal fungerande just nu, men har vi laddare?

Kan vi lämna ut laddare + lampor till ungdomarna? Det verkar inte vara många som saknar pannlampor.

          De som vill låna kan få detta och skall få en instruktion medskickad hur man sköter batteriet.

          Detta börjar vi med i höst.

 

§13. Övriga frågor

          Vi bör skriva resultat i våran hemsida. Hur skall vi gå vidare?

          Vi tar upp detta igen.

 

$14.  Nästa möte.

          Onsdagen den 22:a Maj, kl 18.30

 

Åke Andersson                                                 Catharina Carlsson

Åke Andersson                                  Catharina Carlsson

Mötes sekreterare                                         Justeringsman