Protokoll för OL - sektionens möte den 26 februari 2002 kl. 1830

 

Närvarande:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Lars Johansson

Stefan Hornebrandt

Jan-Åke Sörliklev

 

 

Frånvarande:

Petra Johansson

Chatarina Carlsson

 

 

§0.Mötets Öppnande

          Johan förklarar mötet öppnat

§1. Justeringsman

Jan-Åke väljes som justeringsman.

 

§2. Genomgång av föregående protokoll.

Johan gör en snabb genomgång.

Vi lägger föregående protokollet till handlingarna.

 

§3a. Rapporter

          Huvudstyrelsen:

          Johan rapporterar från huvudstyrelsen. Några kommentarer annars hänvisas till protokollet.

          Allmänt möte 12:e Mars där gås igenom OL - programmet och hur anmälan sker via nätet.

          Johan diskuterade hur anmälan kommer att gå till.

          David Helgesson kommer jobba halvtid i kansliet fram till sommaren.

          Klubben fick ett godkänt ekonomiskt utfall för förra året.

          Oklart hur mycket pengar OL sektionen  kommer att få detta året.

 

          Ordförande

          -

          Kassör

          -

          Ungdom

          Ungdomsledar möte 11:e Februari.

          Skärmjägarna  har upp start Tisdag 19/3, tisdag teknikträning, torsdag konditions träning.

          Det finns ett program framtaget .

          Skärmtroll har upptakt Torsdag 11/4

          Skogslek har upptakt Torsdag 18/4

          Nu när Agneta inte jobbar i kansliet måste medlemmarna ställa upp i större omfattning.

Grupperna får själva ta fram resurspersoner som hjälper till på träningarna.

 

Solskolan arrangeras vecka 24.

 

På OK Alehof och OK Gipen tävling skall en ledare följa med och hjälpa nybörjarna ut på riktig tävling. Gäller främst skogstroll. Varje individ skall få det stöd som behövs.

 

Vi hänvisar i övrigt till protokollet.

 

          Hur utlyser vi OL skolan till våren. Vi bör dela ut lappar i skolorna.

          Dessutom sätter vi upp affischer på väl valda platser. Stefan fixar till något.

 

          Träning – Tävling

          SAKO träningar rullar på.

         

Mark karta

          -

Kansli

          -

§4.  TSOK:s OL plan

          Per har lagt ut ett förslag på nätet. Några felaktigheter har hittats och kommer att rättas till.

          Gå in på våran hemsidan och titta igenom denna!

 

§5.  Kommande arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

          Syn på tävlingsplatsen 4:e Mars. Allt går som planerat.

           

B: TSOK´s SAKO tävling :

TSOK anordnar SAKO tävlingen 21/5. Vi bör utse en mentor.

Jill och Ann skulle kunna lägga banor. Vi bör anlita juniorerna på detta.

Maria eller Jill tävlingsledare? Lars frågar dessa!

Men de behöver mycket hjälp,  Lars kan ställa upp som vice tävlingsledare (mentor).

 

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

          Dalarna Närke Kristi himmelsfärdshelgen – Skriv upp er!

          Spring Cup   - Några anmälda

          Ev läger Pingst – under bearbetning.

§7. Kommande kavlar:

 

10-mila: Anmälan av lag, logi – Ett damlag verkar vara klart.

 

Jokula – Även här är damerna intresserade. Det finns ett busspaket framtaget  och ligger runt 1000-lappen per person i resekostnader. Anmälan runt 60 Euro. Sista anmälan 15:e Maj.

Vi ser fram emot ett bra resultat på 2-mila innan vi beslutar anmälan. Vi sätter upp en inbjudan på tavlan.

 

§9. Nyrekrytering

          Vi går ut i skolorna.

 

§10. Skolsatsning

          Vi har fått ut inbjudan till klasserna och anmälningarna trillar in.

          Vecka 20 , 13-17:e Maj.

6 klasser år gången med olika moment och olika svårighetsgrad. Dessutom skall Håkan Carlsson IK Dran vidtalas att på Skogshöjdens skola ta fram ett projekt med orienteringsövningar som vi skall gå vidare med till hösten.

          10 korvbiljetter lottas ut per omgång till våran SAKO tävling veckan efter.

 

§11. Damsatsning junior

          Johan och Agneta tränar en junior grupp.

 

§12. Tävlingsdräkter och övrig utrustning

          Det blir Silva i samma stil som vi har. Subventionen inte klar, men det jobbas på detta.

          Sport Indent pinnarna beställda?  Per tittar på detta.

 

§13. Övriga frågor

Jill Olsson äskar pengar till ett ”Kontinenttalläger” Danmarksläger med OL gymnasiet.

Enligt regler betalar deltagare 20% själva. Vi beslutar att hon får hela kostnaden betald 1300 kr.

 

          Ersättningsregler for TSOK år 2002 ligger på våran hemsida.

 

          Emit på knotan? Jan-Åke avgör.

 

$14.  Nästa möte.

          Onsdag 10 april 18.30

 

 

Åke Andersson                                                 Jan-Åke Sörliklev

Åke Andersson                                         Jan-Åke Sörliklev

Mötes sekreterare                                         Justeringsman