Fördelning/To För kännedom/For information

Närvarande, Övriga sektioner, Revisorer, Anslagstavlan

 

Protokoll fört vid ordinarie möte inom OL - sektionen

i TSOK´s skidstuga Onsdagen den 4:e Oktober 2000.

Mötes ordning: 5:e Ordinarie OL - möte 2000

kl. 18.30 - 21.00

Närvarande: Per Ivarsson ordförande

Johan Fransson vice ordf

Åke Andersson sekreterare

Petra Baier-Johansson kassör

Göran Jönsson

Catarina Carlsson

Lars Johansson

Stefan Hornebrant

Frånvarande: Inger Cederberg

§0.Mötets Öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§1. Genomgång av föregående protokoll.

Tillägg från föregående protokoll:

Lisa och Anna Johannesson var med på 5 – dagars.

Breddläger på skidor planerat till Trettondagshelgen –2001. Långberget 7 stugor bokade.

Det blev tråkigt nog inget lag till SM-kaveln. Olika omständigheter.

KM-kaveln var ett mycket bra arrangemang, Loffe och Lars arrangerade.

48 anmälda på kort DM, en mycket bra uppslutning.

Budkavle DM, damerna fick ett mycket bra resultat

Ny karta:

En markägare är mycket negativ till att utvidga lång SM-kartan.

Johan försöker titta på detta igen. Idéer om ny karta eventuellt vid Hjärtum.

Karta i Åsaka kan vara ett alternativ.

§2. Justeringsman

Göran Jönsson valdes till justerare!

§3. Rapport från styrelsen

Johan Fransson rapporterar

Sabotage uppe vid skidstugan diskuterades.

Hur stängs larmet av?

City Bingo flyttas till gamla Domus restaurangen

Vi bör jaga nya sponsorer. Bengt Johannesson ansvarar för detta.

Hur går vi till väga för att söka sponsorer?

Bör beskrivas i "SPÅR OCH SNÅR"

Gemensam gympa ihop med TSK Peterbergsskolan.

Aeropromenaderna drar igång.

§4. Ekonomisk rapport

Petra Baier-Johansson rapporterar.

110´är förbrukat tom September

Pekar på 140´ till årets slut (budget 170´).

Bifogas protokollet i skidstugan.

§5. Rapport från ungdomssektionen:

Göran Jönsson rapporterar från U-sektionen.

Ungdomsupptakten på Ursand var mycket lyckad.

Godis var ett mycket lyckat pris.

CA 50 ungdomar och vuxna från TSK,VSK och TSOK deltog.

Hänvisning till ungdomssektions protokollet.

Vi bör få till mer träningar med kompletterande arrangemang.

§6. TSOK:s olplan som innefattar alla aktiviteter föreningen ska syssla med

år 2000 är utgiven. Läs igenom de planerade tävlingarna som ligger närmast i

tiden och se vad vi kan göra för att höja aktivitetsnivån på medlemmarna.

Finns tillgänglig, www.tsok.se.

Vi börjar diskutera olplan –2001 nästa möte.

§7. Kommande arrangemang :

Åkes poängterräng arrangeras sedvanligt!

Årsfesten 25:e November.

Nästa års träningsorienteringar måste planeras in för nästa år.

PI tittar på detta! Vi går igenom mer om detta nästa möte.

§7.1. Kommande läger

Anna-Karin Mattson har ringt och meddelad att TSOK vann

klubblottningspriset (en veckas eller helg läger på Dammekärr-Hökensås?

Vi diskuterar hur och när vi ska använda det? Breddläger ?

Vi diskuterar detta inför OL-planen –2001 nästa möte.

Träningsbarometer

kommer igen i vinter för ungdomarna.

Har börjat 11/9, Stefan sätter upp på tavlan.

Det behöver inte att vara jättepriser.

Vi bör försöka ha en löpträning två gånger per vecka,

tisdag och torsdag i vinter.

Studiecirkel som Agneta gjorde senast var mycket bra. Kanske detta kan

Göras på Tisdagar efter intervall träning.

§7.2. Kommande kavlar:

25-manna: Lag ihop med TSK och vi åker ihop med VSK. Logi på stenhårt underlag.

Vi föreslår att klubben betalar ut 200 kr/deltagare att användas till mat och

ev. lö-underhållning (bio etc). 17 deltagare.

Bornholm sista helgen i Oktober 16 st, 3 stugor + överfart summa 6900 kr.

Klubben bidrar med: Vuxna betalar 200 kr och 100 kr för små pga.

semesterkarraktär.

Smålandskavlen i Husqvarna samtidigt som Bornholm:

Damsenior-lag ? Herrsenior-lag alt juniorlag (Två 17-20 och två

under 17) ? Martin o Daniel intresserade. Johan kontrollerar detta.

§7.3 övrigt. :

Skol-SM

4 TSOK-ungdomar (Joakim, Daniel, Ann o Peter Kall Nisseskolan.)

åker till skolSM i Falun nu till helgen. Kostar ca 800 kr/person.

Därav betalar skolan anm-avgiften och föräldraföreningen 100-200 kr.

Kvar blir 500-600 kr vilket vi föreslår att TSOK betalar.

Vi tar med (Skol-SM) detta i TSOK-reglerna för ersättning

se nästa punkt.

Ersättning

Reglerna för ersättning från klubben bör aktualiseras

och anslås på tavlan.

Planerna på en tävlingsklubb

mellan 2-stads fem ol-klubbar har skjutits

upp. Det var framförallt en grupp från VSK som motsatte sig alliansen.

Ingen action från ol-sektionen tills vidare.

§8 Rapporter

Vikingaträffs karta

Rapport om nästa Vikingaträffs karta runt Hultsjön och NÄL:

Kjell L har börjat rita.

Sten har också börjat rita på tätortskartan (skogsdungar i Skoftebyn

och hjortmossen).

Ny karta:

En markägare är mycket negativa till att utvidga lång SM-kartan.

Johan försöker titta på detta igen. Idéer om ny karta eventuellt vid Hjärtum.

Karta i Åsaka kan vara ett alternativ.

Stämplingssystemet:

Emit kontra Sport Indent:

Vi har en lång diskussion om detta.

Föreningsledare träff

Föreningsledare konferens Falköping 25:e November står i VOF info.

OL – sektionen´s Per Ivarsson och Johan Fransson deltager.

Rekryterings problem

Diskussion angående rekryteringsproblem.

En tanke är en nybörjarkurs för tonåringar dvs. från 13 år. I kursen skall

MYCKET tidigt ingå deltagande i lämpliga nationella tävlingar. Nyb-kursen

skall bestå av tävlingsmoment och en segrare i kursen skall utses. Ev. skall

man dela upp resultaten i en halva som är sorterad på tid och en undre halva

som är sorterad i bokst-ordn. El-stämplng på varje kurstillfälle (tävling).

Diskuterar mera om detta kommande möten.

Tjejträningar:

Tjejerna i klubben skulle behöva någon sammanhållande i klubben.

Petra pratar med Agneta.

Klubbflaggan:

Nytt fäste behövs. Något system för att få någon ansvarig för att

ta med klubbflaggan. Kanske en lista på anslagstavlan. Vi återkommer!

Göran tittar på detta.

Göran Jönsson.

Göran Jönsson har planer på att minska sitt engagemang i klubben.

Göran försöker hitta en ersättare från ungdomssektionen.

Reminder!

Gymnastik ihop med TSK på Pettersbergsskolan
Måndagar kl 19-20 och löpträning före för de som önskar.
Gå in på www.tsok.se för resultat och övrig info.

$99. Nästa möte.

Föreslår onsdag 28:de nov. kl 18.30.

Sammankallande: Per Ivarsson

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

§14. Vikingaträffen

Rapport om nästa Vikingaträffs karta runt Hultsjön och NÄL..

PI kontrollerar detta. Lars skulle komma fram med något i September.

Sten får ta över om det inte ser bra ut.

Idéer om ny karta eventuellt vid Hjärtum.

Gemensamt målområde med Främmestad.

Vid datorn Justeras

Åke Andersson Göran Jönsson

Åke Andersson Göran Jönsson

 

 

Trollhättan 00-10-20