Fördelning/To För kännedom/For information

Närvarande, Övriga sektioner, Revisorer, Anslagstavlan

Färdigtidpunkt/ Ansvarig/ Ärende/

Finished Responsible Subject

Protokoll fört vid ordinarie möte inom OL - sektionen

i TSOK´s skidstuga Onsdagen den 9:e Augusti 2000.

Mötes ordning: 4:e Ordinarie OL - möte 2000

kl. 18.30 - 21.00

Närvarande: Per Ivarsson ordförande

Johan Fransson vice ordf

Åke Andersson sekreterare

Inger Cederberg

Lars Johansson

Stefan Hornebrant

Frånvarande: Catarina Carlsson

Petra Baier-Johansson kassör

Göran Jönsson

 

§0.MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§1. Genomgång av föregående protokoll.

Nästa år skall vi försöka samordna ett Danmarksläger ihop med TSK och ev. övriga intresserade

SAKO klubbar i början av Mars – Johan håller kontakten med Tomas Stigsson.

Våren 2001 skall nybörjarkursen i orientering för vuxna annonseras ut hårdare bl.a. genom att dela ut flygblad på "Friskis och svettis".

§2. Justeringsman av protokollet enl. rotationsschema. Jag tycker att ALLA SKA

deltaga i justerandet. Detta är möjligt tack vare internet tekniken. Önskvärt

är att ett första protokoll är ute helst ett dygn efter mötet.

Justeringsprocessen som ALLA deltager i via inlägg till ALLA bör klaras av

på 2 dygn. Så senaste en 3-4 dygn efter mötet bör ett justerat protokoll

finnas på nätet. OBS att den utsedda justeringsmannen är ANSVARIG för

justeringarna och kan alltså vägra ta in justeringar som kommer från andra.

Lars Johansson valdes till justeringsman.

§3. Rapport från styrelsen:

Bingoverksamheten väntas även i fortsättningen hålla ungefär samma nivå på omsättningen som idag.

§4. Ekonomisk rapport.

Petra kommer med en rapport på nästa möte

§5. Rapport från ungdomssektionen: På rikslägret i Idre deltog Jill, Maria,

Elin och Anna. Martin var ledare. Mikaela var anmäld men deltog inte.

På femdagars i Hallsberg deltog Martin, Ann, Jill, Maria, Elin, Björn,

Dennis, Daniel, Marcus N, Christoffer, Peter Ka, Joakim Q och Marcus I dvs 13

ungdomar.

På U-10mila drog Gunnar och Johan ett tungt lass och lyckades få ihop lag i

både herr- och damklassen. Vi var ihop med VSK på herrsidan och Flundrehof

på damsidan. Herrlaget blev 68 av ca 100 anmälda och damerna stämplade

tyvärr fel på sista sträckan när en god placering var på lut.

De bör ha hamnat på en 85:e plats av 120.

§6. TSOK:s olplan som innefattar alla aktiviteter föreningen ska syssla med

år 2000 är utgiven. Läs igenom de planerade tävlingarna som ligger närmast i

tiden och se vad vi kan göra för att höja aktivitetsnivån på medlemmarna.

Finns tillgänglig, www.tsok.se.

 

§7. Kommande arrangemang : Ungdomsuppstarten på Ursand nästa torsd 17/8 och

kommande torsdagsträningar.

En 2000:del kommer att användas på strand- och campingområdet.

Inger skall dit och reka och fixa banor. Göran Jönsson har även andra aktiviteter på gång.

§8. Kommande läger:

Johan föreslår en långtidsplan på breddläger i mitten på maj enl. följande

Hökensås -2001

Halden -2002

Värmland -2003

Inger föreslår också ett breddläger på skidor. Stefan för fram detta till skidsektionen.

 

§9. Kommande kavlar: Johan F vill att vi anmäler ett lag i H20 till SM kaveln vilket också

gjordes i måndags eftersom det vara sista dagen. Martin och Daniel torde

vara givna och sedan gäller det att få igång övriga. Peter Kj visade goda

takter på U10-mila och vi hoppas att han fortsätter träna. Annars är det

Marcus N och Joakim vi har att lita till. Johan och Gunnar är UK för H20-laget ?

GÄM-kavlen tisd 22 aug. Vänersborg, vi föreslår Patrik, Inger och J-Å ansvarig.

(Patrik - herrseniorer, Inger - damseniorer, J-Å – ungdom.) PI kollar med J-Å.

SAKO:s ungdomskavle tis. 29 aug. Bergagården.

PI tar upp detta med någon ledare på ungdomsupptakten.

KM-kavlen tors 31 aug. Ulf S/Lars J

DM-kavlen sönd 24 sept. Mariestad Ansvarig förslag : ungdom Per I, Oldboys:

JanÅke, oldgirls: Catarina, Seniorer herr: Patrik, Seniorer dam: Inger.

Patrik kontaktar Per Bengtsson om att springa.

Daniel Netz är anmäld till Kort-SM.

Martin Ivarsson är anmält till alla SM tävlingarna.

Inger kollar upp om USM skall anmälas av klubben eller om detta görs av direkt av

§10. Övernattning lörd 23 -24 sept i samband med DM-kort i Klyftamo och

Dm-kavle i Mariestad föreslås vid vacker Vänerstrand, Inger ansvarig.

Stugor – vandrarhemsstandard.

Klubben betalar Logi och en lämplig måltid . Inger tar fram alternativ och bokar detta.

§11. Planerna på en tävlingsklubb mellan 2-stads fem ol-klubbar har skjutits

upp. Det var framförallt en grupp från VSK som motsatte sig alliansen. Men

vi jobbar vidare på den med sikte på våren-2001.

§12. Träningsbarometern,.

Frågan tas upp nästa möte, eventuellt en lista inför Vintern.

§13. 25-manna

Johan har kollat med Tomas Stigsson i TSK och de är intresserade av ett kombinationslag i år igen.

En intresselista skall sättas upp.

Arrangemanget går 7:e Oktober. Johan driver det från oss.

Kanske få fram lite starkare kort från våran sida för att komplettera TSK’s damer.

§14. Vikingaträffen

Rapport om nästa Vikingaträffs karta runt Hultsjön och NÄL..

PI kontrollerar detta. Kjell Larsson skall ha visat något resultat i September.

Sten Gustavsson anlitas om inte Kjell har kommit igång på alvar.

Idéer om ny karta eventuellt vid Hjärtum. Johan och Lars kollar vad det finns för möjliga områden

att rita ny karta på.

En ide om att rita en karta i närheten av Åsaka kom upp för att kunna ha ett gemensamt målområde

med Främmestad under påsktävlingarna.

§15. Lokalt aktivitetsstöd,

Våren 1999

299 Statligt antalet sammankomster (3 st upp till 7-25 år)

1436 Statligt antal deltagartillfällen

125 Kommunalt antal sammankomster (5st upp till 7-20 år)

701 Kommunalt deltagartillfällen

Våren 2000

123 Statligt antalet sammankomster (3 st)

704 Antal deltagartillfällen

72 Kommunalt antal sammankomster (5st)

451 Kommunalt deltagartillfällen

 

§16. Fallens Dags orientering år 2003.

En ide har uppkommit om att vi kanske ska försöka arrangera en Parkorientering under Fallens Dagar

2003 när 5-dagars går i Uddevalla. Kanske till och med en deltävling i World Park tour kan vara aktuell.

Eftersom Kjell Larsson tidigare har varit lite inblandad i liknande arrangemang kontaktar Per I honom

för att höra om han är intresserad av att driva detta projektet vidare eller om han vet vart och när man skall

ansöka om en sådan här tävling.

Övriga frågor:

Daniel Netz har problem med en stukad fot. Om Daniel vill besöka t.ex. Lasse Karlsson stödjer klubben detta

genom att ersätta honom för sina utlägg mot uppvisande av kvitto.

§99. Bestämma nästa möte. Föreslår Onsdag 27:e september kl. 18.30.

 

 

Vid datorn Justeras

Åke Andersson Lars Johansson

Åke Andersson Lars Johansson