Protokoll ol-sektionsmöte onsd 00-05-17 kl 18.30

Närvarande: Per I, Johan F, Petra B/J, Lars J samt Stefan H från kansliet:

Frånvarande: Chatarina C, Göran J och Åke A samt Agneta från kansliet


1. Genomgång av föregående protokoll. Ol-plan från kansliet till PI för publicering på nätet.

2. Justeringsman av protokollet enl rotationsschema. Jag tycker att ALLA SKA deltaga i justerandet. Detta är möjligt tack vare internettekniken. Önskvärt är att ett första protokoll är ute helst ett dygn efter mötet. Justeringsprocessen som ALLA delatager i via inlägg till ALLA bör klaras av på 2 dygn. Så senaste en 3-4 dygn efter mötet bör ett justerat protokoll finnas på nätet. OBS att den utsedda justeringsmannen är ANSVARIG för justeringarna och kan alltså vägra ta in justeringar som kommmer från andra.

3. Rapport från styrelsen: Inger Cederberg börjar 5 juni och går parallellt med Agnet tom 16.

4. Ekonomisk rapport. 000430: Förbrukat 16,000 kr. Anmärkningsvärt lite även om inte alla räkningar för april ännu hade kommit.

5. Rapport från ungdomssektionen: Rikslägret blev sent anmält. Först onsdagen 17 maj skickades det in. Martin I följer med som ledare.
Villkor för att resa till rikslägret har efterlysts. Att ha deltagit regelbundet i verksamheten borde vara ett tillräckligt villkor.

I Skara sommarland arrangeras ind-parkol lördag 00-07-02 och även 24tim. Försök få lag till 24-tim. Anslå. Men minst lördagens ind. Före U10-mila finns VOF-läger. Utskick bör göras.

6. OL-planen utskickad ? Petra saknar den.

7. Kommande arrangemang : Maratonstafetten, Knotakutet-fam Johan Carlsson, Kraftprovet

8. Kommande läger: Det planerade familjelägret 26-28 maj på Hökensås tycks inte bli av. Ingen dök upp till det i måndags utlysta mötet. Långtidsplan för läger föreslås. Johan är ansvarig för långtidsplanen. Vi siktar på ett läger i slutet av maj varje år. Även övriga 2-stads-klubbar är välkomna.

9. 10-mila. Johan F rapporterar. Laget med 6 delar TSOk, 3 delar TSK och en Skogsvarg kom ca 215 av 350 startande. Johan Ockborn var ett utropstecken.. Damlaget bestod av 1 del TSOK och 4 delar VSK och kom ca 180 av ca 350 startande.

10. Vår SAKO-tävling arrangerades med Stefan Olausson som tävlingsledare och Daniel Netz banläggare. 103 startade.

11. Planerna på en tävlingsklubb mellan 2-stads fem ol-klubbar har skjutits upp. Det var framförallt en grupp från VSK som motsatte sig alliansen. Men vi jobbar vidare på den med sikte på våren-2001.

12. Träningsbarometern hålls igång och 225 aktiviteter var noterade from april tom idag.


13. Val av Vice ordförande. Johan Fransson valdes.

14. Huvudstyrelsens svar på "tunga arrangemang" VSK-TSOK. Frågan var ej uppe på senaste mötet..

15. Nybörjarkurs för vuxna har förtjänstfullt letts av Åke med assistans av Agneta. Sju ggr har det varit och deltagarantalet är 6-7. Sista gången för säsongen är på torsdag och det finns hopp att några kommer att dyka upp på tävlingar. Till kommande säsonger kan man tänka på att annonsera genom att dela ut flygblad på Friskis&Svettis.

16. U-10-mila. Ansvarig: Johan F. Gunnar J tillfrågas. Damlag och herrlag satsar vi på. Ev kombilag för herrarna.

17. 25-manna ihop med TSK. Johan tar kontakt med Stigsson och kontaktar ev senare Netz som lämpliga kontaktpersoner för TSOK.

18. Rapport om nästa Vikingaträffs karta runt Hultsjön och NÄL.. Undertecknad bearbetar Kjell L annars får Sten Gustafsson rita denna karta. Han är förvarnad.

19. Något om klubbreklam. Vår signalmast syns väldigt sällan nu för tiden. Skulle man våga föreslå en jourlista bland dem som skall deltaga på tävlingarna. Kanske det skulle underlätta om vi köpte en enklare anordning att trycka ner i marken än den vi har i dag? Inget ont om Loffes Patent men den fordrar viss råstyrka och viss klurighet! Tältet vi har kanske kunde förses med stora TSOK-bokstäver i stället för den lilla lapp som nu sitter där. Göran Jönsson gör en jourlista och de som tävlar mest har standar + tält i 14dagars-perioder. Göran förbättrar (köper in) förankringen. G tillfrågar damklubb om större reklam på tältet.

20. Lokalt aktivitetsstöd skall vara kommunen tillhanda senast den 31 maj, innebär att vi bryter perioden efter torsdagens träning. Loffe har avsagt sig sin uppgift som sammanställare av närvaron. Stefan bör kunna göra i ordning en grund som sedan Loffe kan ge synpunkter på.

21. Agneta rapporterar att vi kör SOL-skola 13-16 juni. Förra veckan arrangerade TSOK skolorientering för 250 elever för låg-och mellanstadiet. Lyckat.

22 Övrigt: Anslagstavla på ytterdörren bör anslås där den mest närliggande aktiviteten sätts upp.

23 Skolpärm bör tas fram för varje skola där vi har en kursplan för åk 3 och uppåt. En studiecirkel bör startas i höst och ta fram dylika pärmar.

24. UK för U10-mila Johan F + Gunnar. Övriga kavlar för ungdomar tar Per I samt DM för oldboys. Patrik vidtalas om seniorer herr och Inger C för damerna.

99. Nästa möte hålls onsdag 9:de aug kl 18.30.

Vid tangentbordet Justerat 00-05-22

Per Ivarsson Johan Fransson