Protokoll från samrådsmöte Slätthults motionsgård 12/3-07 kl. 19.00

 

Samråd om marker

Mötet hölls för 35:e gången mellan Orienterare,  Markägare och  Jägare i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet trakten.

Protokollet kommer att vara publicerat på internet under www.tsok.se/protokoll/jakt07.htm.

 

 

Närvarande:

 

Trollhättans Kommun, Bengt Svensson

OK Flundrehof, Olle Limé

Trollhättans kommun, Lennart Hansson

OK Flundrehof, K-E Högnert

Naturskyddsföreningen, Carl-Otto Molin

Trollhättans SOK, Hasse Johansson

Naturskyddsföreningen, Lage Rylander

Trollhättans SOK, Lars Johansson

Representant jägarna Slätterna, Ove Alexandersson

OK Gipen, Bertil Johansson

OK Skogsvargarna, Peter Strömdahl

Trollhättans SK , Göran Nord

OK Skogsvargarna, Gunnar Johansson

Vänersborgs SK, Anders Larsson

 

TSOK hade tagit fram en dagordning som delades tillsammans med årets SAKO träningsprogram bifogat.

Hasse Johansson valdes till ordförande för mötet.

 

1. Upprop presentation

Alla närvarande presenterade sig och kryssade för sig på en närvarolista.

 

 

2. Föregående års tävlingar

 

Inga anmärkningar från jägarna/markägarna från föregående års tävlingar.

 

Datum             Arrangör                    Tävling                     Plats                         Antal deltagare         

 

060415          Främmestads IK            Öjetrampen                 Gendalen                            Inställd

060417          Vänersborgs SK                                                  Starkebo, Ursand              Inställd

060526          OK Flundrehof              Pre-OL                         Skidstugan VBG               100

060611          OK Gipen                        Sprint                           Ströms skola                      100

060819          OK Gipen                        Götaälvdalsträffen     Västerlanda                       800

060826          Trollhättans SOK          DM medel                   Skogsbo                             800

060827          Trollhättans SOK          DM stafett                  Skogsbo                             800

060830          OK Skogsvargarna       GÄM-stafett               Halleberg                           100

061001          OK Skogsvargarna                                             Bergagården                      600

061018          OK Gipen                        GÄM-natt                                                                100

 

3. Information om 2007 års tävlingar

 

Datum          Arrangör                       Tävling                        Plats                                   Planerat antal deltagare 

 

070409          Trollhättans SOK          Vikingaträffen             Skogsbo Velanda             800

070610          OK Gipen                        Sprinttävling               Ström                                  300

070614          OK Flundrehof              Sprint GÄM                Sjuntorpsvallen                100

070818          OK Gipen                        Götaälvdalsträffen     Västerlanda                       500

070819          OK Gipen                        Götaälvdalsträffen     Västerlanda                       500

070822          Vänersborgs SK            GÄM Stafett               Ursand                               100

070907          OK Gipen                        Natt DM Bohuslän    Slätthult                             150

070914          OK Flundrehof              Pre-OL, RM natt         Skidstugan strömslund   100

070915          OK Flundrehof              Pre-OL, SM                 Skidstugan strömslund   100

070916          OK Gipen                                                             Fotbollsplanen Göta        100

070930          Vänersborgs SK            Fridaluffen                  Skidstugan Vänersborg   6-800                   

071021          OK skogsvargarna        Vargsöndagen            Södra Hunneberg             6-700

 


 

4. Information om gemensamma träningar

 

SAKO-programmet med årets träningar gicks igenom. Programmet finns publicerat på Internet under www.tsok.se/inbj/sako07.htm.

I och med detta mötet har vi nu informerat om hur träningarna kommer att se ut under året men om det finns risk att man stör någon markägare är det bättre att informera/diskutera träningens utformning en gång för mycket än för lite.

Göran Nord frågade här på mötet Ove Alexandersson om det var ok med de träningar som planeras ute i Slätterna under året. Han ansåg inte att det var det även om Ove tyckte det kunde vara bra om vi hörde av oss mer än de två veckor innan första träningstillfället som det nu är. Ove kontaktar de berörda markägarna och han och Göran håller kontakten under året. Göran stämmer av med Anna-Karin vart de har tänkt att springa på sin träning så att detta inte blir några problem.

 

5. Kommande kartprojekt

 

 

Trollhättans SOK                   Eventuellt en liten utvidgning av Velanda kartan, Ev Utby, Öresjö SO, Brandsbo

                                                 

OK Gipen                                 Sprint karta centralt Lilla Edet och Uxås kartan.

                                                 

OK Skogsvargarna                 Kartan över Hunnebergs södra del kommer att revideras 2007.

 

Vänersborgs SK                     Nya områden skall undersökas för framtida ritning.

 

Trollhättans SK                      Revidering av Slätthultskartan

 

OK Flundrehof                        Revidering av Rödjan kartan.

 

 

6. Öviga frågor

 

Med anledning av de problem som under förra sommaren uppstod med att en Älgko med kalvar blev irriterad på folk som rörde sig i skidstuge terrängen så tyckte Bengt Svensson att vi orienterare borde förklara för skolorna som ”invaderar skogsområdena” runt städerna under Maj att detta inte är lämpligt för djurlivet. De borde istället lära sig visa lite respekt för djurlivet under denna tiden av året. Ofta kommer skolorna mer eller mindre oanmälda och utan vår inblandning men vi skall ta till oss detta och se hur vi kan framföra detta på något bra sätt.

Hasse Johansson informerade om att delar av skogen runt Sandhemsspåret troligtvis kommer att avverkas men kommunen håller på att förhandla med markägaren hur det kan lösas på bästa sätt.

 

7. Nästa möte

 

Mötet beslutade att även nästa år samla berörda parter inom Trollhättans, Lilla-Edet och Vänersborgs kommuner. Mötet skall hållas i Rödjan i Sjuntorp 080310 kl 19.00 . TSOK kallar till mötet och OK Flundrehof ordnar med fika.

Kallelsen kommer att vara publicerad på Internet under www.tsok.se/kallelse/jakt08.htm.

 

 

8. Avslutning

 

Hasse Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet med att TSK bjöd på fika.

 

 

 

Vid protokollet                                                                       Justeras

 

Lars Johansson             Hasse  Johansson    

Lars Johansson                                                                      Hasse johansson