Protokoll från samrådsmöte Skidstugan Strömslund 13/3-06 kl. 19.00

 

Samråd om marker

Mötet hölls för 34:e gången mellan Orienterare,  Markägare och  Jägare i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet trakten.

Protokollet kommer att vara publicerat på internet under www.tsok.se/protokoll/jakt06.htm.

 

 

Närvarande:

 

Jägarnas Riksförbund Karl-Erik Stridh

OK Skogsvargarna, Gunnar Johansson

Jägarnas Riksförbund, Leif Rolander

OK Flundrehof, Olle Limé

Trollhättans kommun, Lennart Hansson

OK Flundrehof, K-E Högnert

Naturskyddsföreningen, Carl-Otto Molin

Trollhättans SOK, Hasse Johansson

Naturskyddsföreningen, Lage Rylander

Trollhättans SOK, Lars Johansson

Vänersborgs jaktvårdskrets, Roger Karlsson

OK Gipen, Bertil Johansson

Vänersborgs jaktvårdskrets, Martin Karlsson

Trollhättans SK , Göran Nord

OK Skogsvargarna, Peter Strömdahl

Vänersborgs SK, Michael Johansson

 

TSOK hade tagit fram en dagordning som delades tillsammans med årets SAKO träningsprogram bifogat.

Hasse Johansson valdes till ordförande för mötet.

 

 

1. Upprop presentation

Alla närvarande presenterade sig och kryssade för sig på en närvarolista.

 

 

2. Föregående års tävlingar

Inga anmärkningar från jägarna/markägarna från föregående års tävlingar.

 

Datum             Arrangör                    Tävling                     Plats                         Antal deltagare         

050326          Främmestads IK            Öjetrampen                 Ryda bygdegård               2000

050328          Trollhättans SOK          Vikingaträffen             Skidstugan                        1400

050508          OK Gipen                        Pre OL                          Ström                                  100

050605          OK Flundrehof              Pre-OL                         Skidstugan Strömslund   100

050612          OK Gipen                        Edet dubbeln, sprint  Ström                                  300

050824          Trollhättans SOK          GÄM-dag                    Skidstugan??                    100

050827-28     OK Gipen                        DM                               Västerlanda skola             800

051002          Vänersborgs SK                                                  Starkebo                             800

051019          OK Skogsvargarna       GÄM-natt                   Bergagården                      100

 

 

3. Information om 2006 års tävlingar

 

Datum          Arrangör                       Tävling                        Plats                                   Planerat antal deltagare 

060415          Främmestads IK            Öjetrampen                 Gendalen                            1600

060417          Vänersborgs SK                                                  Starkebo, Ursand              800-1000

060526          OK Flundrehof              Pre-OL                         Skidstugan VBG               100

060611          OK Gipen                        Sprint                           Ströms skola                      100

060819          OK Gipen                        Götaälvdalsträffen     Västerlanda                       800

060826          Trollhättans SOK          DM medel                   Skogsbo                             800

060827          Trollhättans SOK          DM stafett                  Skogsbo                             800

060830          OK Skogsvargarna       GÄM-stafett               Halleberg                           100

061001          OK Skogsvargarna                                             Bergagården                      600

061018          OK Gipen                        GÄM-natt                                                                100

 

 

 

4. Information om gemensamma träningar

 

SAKO-programmet med årets träningar gicks igenom. Programmet finns publicerat på Internet under www.tsok.se/inbj/sako06.htm.

Hasse Johansson påpekade att det låg en träning lite olämpligt dagen innan Pysch jakten den 15/8. Gipen kollar upp detta och flyttar eller ställer in denna träning vid behöv.

I och med detta mötet har vi nu informerat om hur träningarna kommer att se ut under året men om det finns risk att man stör någon markägare är det bättre att informera/diskutera träningens utformning en gång för mycket än för lite.       

 

 

5. Kommande kartprojekt

 

 

Trollhättans SOK                   Eventuellt en liten utvidgning av Velanda kartan

                                                 

OK Gipen                                 Hjärtumskartan ska revideras.

                                                 

OK Skogsvargarna                 Kartan över Hunnebergs södra del kommer att revideras 2007.

 

Vänersborgs SK                     Små justeringar Ursand och Restad kartan.

 

Trollhättans SK                      Revidering av Slätthultskartan och ev. Slätternakartan

 

OK Flundrehof                        Revidering av Rödjan kartan.

 

 

6. Öviga frågor

 

Carl-Otto Mohlin från Naturskyddsföreningen informerade om möjliga sträckningar på den dubbelspåriga järnvägen. Den Västligaste sträckningen kommer att skära av en bit av TSOK:s nya Velanda karta . Carl-Otto tror dock att det är den Östliga sträckningen som är den troligaste.

Roger Karlsson sa att han tyckte samarbetet med VSK fungerade bra och han hade inte hört något missnöje i bygden under året trots den stora tävling de anordnat.

 

 

7. Nästa möte

 

Mötet beslutade att även nästa år samla berörda parter inom Trollhättans, Lilla-Edet och Vänersborgs kommuner. Mötet skall hållas på Slätthults motionsgård 070312 kl 19.00 . TSOK kallar till mötet och TSK ordnar med fika.

Kallelsen kommer att vara publicerad på Internet under www.tsok.se/kallelse/jakt07.htm.

 

 

8. Avslutning

 

Hasse Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet med att bjuda på fika.

 

 

 

Vid protokollet                                                                       Justeras

 

Lars Johansson             Hasse Johansson     

Lars Johansson                                                                      Hasse johansson