Protokoll från samrådsmöte Jaktskyttarnas klubblokal vid Hultet 7/3-05 kl. 19.00

 

Samråd om marker

Mötet hölls för 33:a gången mellan Orienterare,  Markägare och  Jägare i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet trakten.

Protokollet kommer att vara publicerat på internet under www.tsok.se/protokoll/jakt05.htm.

 

 

Närvarande:

 

Jägarnas Riksförbund Karl-Erik Stridh

Ingvar Andersson

Jägarnas Riksförbund, Leif Rolander

OK Flundrehof, Olle Limé

Trollhättans kommun, Lennart Hansson

OK Flundrehof, K-E Högnert

Trollhättans kommun, Bengt Svensson

Trollhättans SOK, Lasse Ekberg

Jägareförbundet, Sven Kortered

Trollhättans SOK, Lars Johansson

Naturskyddsföreningen, Carl-Otto Molin

OK Gipen, Bertil Johansson

Naturskyddsföreningen, Lage Rylander

Trollhättans SK , Göran Nord

Vänersborgs jaktvårdskrets, Roger Karlsson

 

Erling Andersson

 

 

TSOK hade tagit fram en dagordning som delades tillsammans med årets SAKO träningsprogram bifogat.

Lasse Ekberg valdes till ordförande för mötet.

 

 

1. Upprop presentation

Alla närvarande presenterade sig och kryssade för sig på en närvarolista.

 

 

2. Föregående års tävlingar

Inga anmärkningar från jägarna/markägarna från föregående års tävlingar.

 

Datum                         Arrangör                         Tävling                         Plats                         Antal deltagare   

040410                      Främmestads IK                      Öjetrampen                      Kabelvägen/Tengene                      2000

040412                      Trollhättans SOK                      Vikingaträffen                      Skidstugan            1600

040425          OK Gipen                      Götaälvdalsträffen                      Myrtuvan             600

040521          OK Flundrehof  Pre-OL                      Slätthult               100

040608          OK Skogsvargarna                      GÄM-sprint                      Vänersnäs            100

040818          OK Gipen                      GÄM-budkavle    oklart                      100

040828          OK Skogsvargarna                      DM-kort                      Botered Ballast     1200

040829                      Vänersborgs SK  DM-budkavle                      Botered Ballast     800

040911          OK Flundrehof                      GÄM-klassisk       oklart                      200

041019                      Trollhättans SOK                      GÄM-natt              oklart                      100

 

 

3. Information om 2005 års tävlingar

 

Datum                      Arrangör                      Tävling                 Plats                      Antal deltagare (preliminärt)       

050326                      Främmestads IK                      Öjetrampen          Ryda bygdegård   2000

050328                      Trollhättans SOK                      Vikingaträffen                      Skidstugan            1400

050508          OK Gipen            Pre OL                      Ström                   100

050605          OK Flundrehof  Pre-OL                      Skidstugan Strömslund                      100

050612          OK Gipen            Edet dubbeln, sprint                      Ström                   300

050824                      Trollhättans SOK                      GÄM-dag                      Skidstugan??        100

050827-28     OK Gipen            DM                      Västerlanda skola 800

051002                      Vänersborgs SK                        Starkebo               1000

051019          OK Skogsvargarna                      GÄM-natt                      Bergagården        100

 

 

 

4. Information om gemensamma träningar

 

SAKO-programmet med årets träningar gicks igenom. Programmet finns publicerat på Internet under www.tsok.se/inbj/sako05.htm.

Sven Kortered informerade om en ”incident” där TSOK inte hållit de uppgörelser som en gång gjorts vid ett träningstillfälle under året. Skall vi arrangera träningar i detta område 2005 skall vi först stämma av att detta med berörda markägare. TSOK beklagar givetvis det inträffade och tycker det är bra att sådana här frågor kommer fram på detta möte.     

 

 

5. Kommande kartprojekt

 

 

Trollhättans SOK        Karta mellan Velanda samhälle och trehörningen planeras att ritas 2005.

                               

OK Gipen                Hjärtumskartan ska revideras.

                               

OK Skogsvargarna        Kartan över Hunnebergs södra del kommer att revideras.

 

Vänersborgs SK        Ingen uppgift.

 

Trollhättans SK        Revidering av Slätthultskartan och ev. Slätternakartan

 

OK Flundrehof        Revidering av Rödjan kartan.

 

 

6. Öviga frågor

 

Naturskyddsföreningen informerade om att dalgången ner mot Slumpån är unika och innehåller stora natur/geologiska värden. Eftersom TSOK skall rita en karta som gränsar till denna å kan det vara av intresse att veta för att inte störa känsliga djurarter under känsliga delar av året.  

 

7. Nästa möte

 

Mötet beslutade att även nästa år samla berörda parter inom Trollhättans, Lilla-Edet och Vänersborgs kommuner. Mötet skall hållas i Skidstugan Strömslund 060306 kl 19.00 . TSOK kallar till mötet och  ordnar med fika.

Kallelsen kommer att vara publicerad på Internet under www.tsok.se/kallelse/jakt06.htm.

 

 

8. Avslutning

 

Lasse Ekberg tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

 

 

 

Vid protokollet                              Justeras

 

Lars Johansson              

Lars Johansson                             Lasse Ekberg