Protokoll från samrådsmöte på Slätthult 8/3-04 kl. 19.00

 

Samråd om marker

Mötet hölls för 32:a gången mellan Orienterare,  Markägare och  Jägare i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edettrakten.

Protokollet kommer att vara publicerat på internet under www.tsok.se/protokoll/jakt04.htm.

 

 

Närvarande:

 

Jägarnas Riksförbund Karl-Erik Stridh

OK Flundrehof, Olle Limé

Jägarnas Riksförbund, Leif Rolander

OK Flundrehof, K-E Högnert

Trollhättans kommun, Lennart Hansson

Trollhättans SOK, Hasse Johansson

Trollhättans kommun, Bengt Svensson

Trollhättans SOK, Patrik Svantesson

Jägareförbundet, Sven Kortered

Vänersborgs SK, Jonas Gustavsson

Jägarförbundet, Markägare Slätterna, Ove Alexandersson

OK Skogsvargarna, Thomas Asplund

OK Gipen, Gunnar Ljung

OK Skogsvargarna, Gunnar Johansson

OK Gipen, Bertil Johansson

OK Skogsvargarna, Peter Strömdahl

Trollhättans SK , Göran Nord

 

 

TSOK hade tagit fram en dagordning som delades tillsammans med årets SAKO träningsprogram och en förteckning över kommande tävlingsarrangemang

Hasse  Johansson valdes till ordförande för mötet.

 

 

1. Upprop presentation

Alla närvarande presenterade sig och kryssade för sig på en närvarolista.

 

 

2. Föregående års tävlingar

Inga anmärkningar från jägarna/markägarna från föregående års tävlingar.

 

Datum             Arrangör                    Tävling                     Plats                         Antal deltagare         

030421             Trollhättans SOK       Vikingaträffen          Väne-Ryr                  1200

030722             OK Gipen                    5-dagars etapp        Rishageröd              15 000

030814             VSK                              Dag-GÄM                Ursand                      200

030904             Vänersborgs SK         Sprint                        Restad                      400

030905           OK Skogsvargarna                                         Bergagården            600

 

 

3. Information om 2004 års tävlingar

 

Klubbrepresentanterna gick igenom årets planerade tävlingar:

 

Datum          Arrangör                       Tävling                        Plats                                   Antal deltagare (preliminärt)    

040410          Främmestads IK            Öjetrampen                 Kabelvägen/Tengene      2500

040412          Trollhättans SOK          Vikingaträffen             Skidstugan                        2000

040425          OK Gipen                        Götaälvdalsträffen     Myrtuvan                          600

040521          OK Flundrehof              Pre-OL                         Slätthult                             100

040608          OK Skogsvargarna       GÄM-sprint                Vänersnäs                          100

040818          OK Gipen                        GÄM-budkavle          oklart                                  100

040828          OK Skogsvargarna       DM-kort                      Botered Ballast                 1200

040829          Vänersborgs SK            DM-budkavle             Botered Ballast                 800

040911          OK Flundrehof              GÄM-klassisk            oklart                                  200

041019          Trollhättans SOK          GÄM-natt                   oklart                                  100

 

 

 

4. Information om gemensamma träningar

 

SAKO-programmet med årets träningar gicks igenom. Programmet finns publicerat på Internet under www.tsok.se/inbj/sako04.htm.

 

 

5. Kommande kartprojekt

 

 

Trollhättans SOK                   Eventuellt kommer kartan över Munkebo-Brandsbo revideras, men beslutet är inte fattat än.

                                                 

OK Gipen                                 Hjärtumskartan ska revideras vilket även gäller kartan över Ström-Berg Östra-Strömshallen

                                                 

OK Skogsvargarna                 Kartan över Hunnebergs södra del kommer att revideras inför 2005 års tävling.

 

Vänersborgs SK                     Starkebokartan NV om Vänersborg kommer att revideras.

 

Trollhättans SK                      Eventuellt en revidering av Slätthultskartan

 

OK Flundrehof                        Revidering av kartan över Lipered sjöarna och Trehörningen

 

 

6. Öviga frågor

 

Ingen hade något att invända mot publicering av namn på Internet. Inga övriga frågor.

 

 

7. Nästa möte

 

Mötet beslutade att även nästa år samla berörda parter inom Trollhättans, Lilla-Edet och Vänersborgs kommuner. Mötet skall hållas på Jaktskyttebanan 050307 kl 19.00 av Jägarna. TSOK kallar till mötet och               Jägarna ordnar med fika.

Kallelsen kommer att vara publicerat på Internet under www.tsok.se/kallelse/jakt05.htm.

 

 

8. Avslutning

 

Hasse Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.

 

 

 

Vid protokollet                                                                       Justeras

 

Patrik Svantesson Hasse Johansson

Patrik Svantesson                                                                  Hasse Johansson