FÖRSLAG till PM för SAKO:s träningar 2006 och framåt

De senaste åren har följande motto för träningar försökt införas:

0. Nytt för 2002 var att vi ska försöka få fler ungdomar på träningarna genom att se till så att det finns en bra ungdomsbana varje gång. Kanske oxå en ordentlig plan med olika tema för varje träning. Även på natttcuperna införs en kort lätt 3 km-bana.
Detta med tema skall oxå gälla långa banorna åtminstone vid några tillfällen.
En nyhet som beslutades på årsmötet är att en 3 km svår bana bör finnas.
Den lätta banan bör vara gul (HD12) och den svåra korta röd (HD14). Mellan och långa äro blå-svarta. Se exempel på banor med de olika färgerna.

1. Använda de bästa kartorna vi har och undvika klubbstuge-kartorna.

2. Färdig-inritade banor. TSOK, VSK och OKS har färgkopiatorer som kopierar till självkostnadspriset 5 kr/a4-karta. Klarar också förstoring. Enl upgift kan man trycka i bra kvalité för under 3 kr/a4-karta på CW Carlsons Tryckeri i Vbg tel 0521-620 25 dit man kan mail:a en EPS-fil från OCAD.

3. Mer attraktiva arrangemang typ slingor, gemensam start, poäng-ol mm. Uttnyttja tävlingskontrollerna mer. Se vidare förslag på tränings-program.

4. Redan innan säsongen bestämma banläggare och exakt plats (el åtminstone karta) för varje träning. Detta har flera fördelar: Lättare för varje klubb att fixa banläggare (lättare att lova när det ligger flera månader framåt), bättre VOF-info, bra att visa jägarna.

5. Att en en riktig resultatlista framställs efter varje träning är ett minikrav. Ev gör man någon sammanställning efter något handicap-system.

6. Ingen betalning skall tas ut av de tränande beslöts på mötet 10 jan 2000 i Gipens klubbhus. Gäller även för dusch och bastu i samband med SAKO-träning.

7. Elektronisk stämpling är önskvärt.

8. Sommartid är det önskvärt att man har närhet till badplats vid träningarna.

Träningarna fram till och med mars bör avslutas vid ställe där man kan komma in och åtminstone värma sig. Helst också duscha.

Statistik över deltagarantalet på TSOK:s SAKO-träningar:
   Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  Total Snitt
1997    32 14  49      55  35           185  37
1998    15 20  52      48  55        12   202  34
1999  15 12 33  30   22  35  33    20   11 10 238  22
2000 14 13 12 26  42   36  37  42    15   20   257  26
2001  22  7  7  80 24 35  56  28 35  12   25   331  31
2002  26 27 68  65  16+49  49  30 33  28   23   414  38 
2003  41 15 57 16 33 80     65    43  10   24   384  38.4
2004  21 17 55 60 36   25  68  20        30   332  37 
2005  34 13 22  50 40 125 35  39    30  28   25   441  40 
2006  28 0 14   48 30     36  41 55 57 14    ?   323+ 35?

Totalt ordnades ca 62 arrangemang och ca 2800 starter gjordes 2006. Då är oxå VAC-korpserie medräknad
OBS att rapportera antalet deltagare samt därav-under-17 år till PerI efter varje arrangemang.

Götaälvdalskretsens (SAKO) trän+tävlingar 2007 (tsok.gotanet.se/inbj/sako07.htm)