TÄVLINGS-PM TSOK MULTISPORT RACE 2002

   
   
   
Samling: Startkuvert hämtas i skidstugan från kl. 09.00 tävlingsdagen, där även
  starten sker.
   
  Genomgång av PM och utdelning av brickor sker kl. 09.30
   
  Starten går kl. 10.00
   
  Omklädningsmöjligheter finns i skidstugan, där även dusch
  och bastu finns efter tävlingen.
   
   
   
Tävlingsregler: Deltagandet sker på egen risk.
  Laget får ej skiljas åt under tävlingen, max avstånd är 30 sekunder.
  Tidtagning sker mha Emit-systemet, detta innebär att lagen skall, vid
  varje kontroll och växling, stämpla med en bricka som delas ut.
  Vid målgång skall laget stämpla in sig med " närkontakt ".
  Tomtmark och sådda fält får absolut inte beträdas.
   
   
   
Orientering. Banan är ca. 7 km , start vid skidstugan och
  växel vid lilla badplatsen Öresjö. Följ röd/vit snitsel från sista kontroll.
  Ovana orienterare bör medtaga kompass.
  Karta; skala 1 : 10 000
  Då banan korsar allmän väg måste försiktighet iaktagas.
   
   
Kanot. Kanoten skall vara öppen kanadensare, enbart enkelbladspaddlar
  är tillåtna. Flytväst är obligatorisk.
  I de fall lånekanot har bokats ordnar arrangören med transport till
  tävlingsplatsen.
  Banan är ca 10 km och är av orienteringsart. Vid väldigt blåsigt
  väder kommer en förkortad bana att paddlas, detta meddelas vid
  genomgången innan starten tävlingsdagen.
  Kanotstarten är bemannad från kl. 09.00 tävlingsdagen.
  Målet för kanoten är lilla badplatsen Öresjö.
   
   
MTB. Banan är av typen linieorientering, med ett antal kontroller inlagda längs
  Karta 1 :50000 längd 30 km
  För att deltaga krävs att hjälm bäres.
  Banan består av stigar samt grus och asfvallt vägar.
  Cyklingen sker på allmän väg, iaktag försiktighet och följ allmänna
  trafikregler.
  Målet för MTB är vid Ljungkiles friluftsgård S om Öresjö.
  Vid växeln skall två extra Emit-enheter stämplas innan stämpling vid
  växelkontrollen görs, detta pga tidtagningstekniska skäl.
   
   
Löpning / Vandring. Banan går vid Ljungkiles friluftsgård, start o mål vid samma plats
  Sträckan mäter 14 km och är blandat med stig och grusväg.
  Banan är markerad med röd/vit snitsel.
  Vid växeln skall två extra Emit-enheter stämplas innan stämpling vid
  växelkontrollen görs, detta pga tidtagningstekniska skäl.
   
   
MTB- orientering. Start Ljungkiles frilufsgård, karta 1:50000 Längd 30 km
  För att deltaga krävs att hjälm bäres.
  Vissa vägval innebär att man kan möta ingående lag när eget lag
  går ut från kontrollerna, TÄNK PÅ DETTA& KÖR FÖRSIKTIGT !
  Målet för sträckan är vid skidstugan
   
   
Löpning. Start vid skidstugan. Längd 8 km.
  Sträckan består av terränglöpning på stig i starkt kuperad terräng.
  Sträckan är markerad med röd/vit snitsel.
  MÅLET är vid skidstugan.
   
   
Prisutdelning: Priser kommer att delas ut till de främsta herr-lagen,dam-lagen samt
  mixed-lagen.
  Prisutdelning äger rum så snart de pristagande lagen gått i mål.
   
   
Support: Supportens uppgift är att transportera kanot och cykel till de olika
  växlingsplatserna. Samt även bistå de tävlande, vid växlingspunkterna, med
  mat o dryck och ett uppmuntrande ord på vägen.
  Det är absolut förbjudet att transportera de tävlande under tävlingens gång.
   
Mat: Mat serveras de tävlande efter målgång.
   
   
   
Att bryta loppet. Blir man tvungen att bryta loppet skall detta göras vid en växel, helst.
  Supporten får sedan transportera laget upp till målplatsen, där arrangören
  måste meddelas om det inträffade.
   
   
   
Sjukvård. Ett telefonnummer till tävlingssjukvårdaren delas ut i startkuvertet.
  Vid allvarlig olycka / skada, skicka bud med passerande lag.
   
   
   

Uppdaterad 2002-08-13
Av Ulf Nyström