10-milalag 2000-04-29 med TSK och Skogsvargarna.


1 Martin Ivarsson  10.9-11.0 km Dag/Natt 67 min
2 Lars Carlsson   11,7-11.8 km Natt   76 min
3 Daniel Netz     5.9- 6.0 km Natt   42 min
4 Jerker Netz    11.7-11.8 km Natt   82 min
5 Patrik Svantesson   15.9  km Natt   104 min
6 Peter Strömdahl   5.9-6.0 km Natt   44 min
7 Per Bengtsson   12,6-12.7 km Natt/Dag 83 min
8 Staffan Johansson 12.6-12.8 km Dag    79 min
9 Klas Norlenius    5.4-5.5 km Dag    33 min
10 Tomas Stigsson  15,1-15.2 km Dag    89 min

Vi har startnummer 314
OBS medtag matsäck.

Lagledare Johan Fransson