Kallelse och förslag till dagordning för:

 

SAKO:s ungdomsseries banläggar- och tävlingsledarmöte.

TSOK:s skidstuga måndagen 04-04-05 kl. 19.00

 

 

Kallade: Banläggare och tävlingsledare från följande klubbar : TSOK, TSK, VSK, Flundrehof, Skogsvargarna och Gipen

 

1.        Mötet öppnas.

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.        Genomgång av förra årets protokoll.

4.        Klassindelning.

5.        Vem sköter inbjudan ? Och vem skickar ut den ?
Den ska förutom till ovan nämnda klubbar också skickas till Främmestads IK, Ljungskile FK samt till Stenungsunds OK

6.        Genomgång av årets banor.

7.        SI-systemet, admin och ansvariga.

8.        Övriga frågor

9.        Mötet avslutas.

 

Ovan är kopierat från föregående års dagordning.

 

Lars Johansson

Trollhättans SOK