Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 2008-12-01 kl 19.00 OKF:s klubbstuga Rödjan i Sjuntorp.


1. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand samt Hans Kööler vice sekr tillika ungdomsanvarig.

2. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

3. Kallelse och dagordning, godkännande.(http://tsok.gotanet.se/kallelser/sako09.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet (http://tsok.gotanet.se/protokoll/sako08.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (http://tsok.gotanetsok.gotanet.se/inbj/sako08.htm).

GÄM-tävlingarna: 434 starter (2007:347, 2006:323, 2005:383, 2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 777 starter (2007:814, 2006:855, 2005:856, 2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1600 starter (2007:1600, 2006:1100, 2005:1550, 2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Se oxå stat till VOF. För GÄM-sprint har uppskattats till ca 100 deltagare från GÄM-klubbarna. GÄM-sprint arrangerades på VSK:s Aqua-sprint och en del andra klubbar var med oxå. Varken VAC-korpen på måndagar med ca 600 startande eller veteran-ol på onsdagar har räknats med.

6. Arrangemangsdagar 2008 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (http://tsok.gotanet.se/inbj/sako09.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

7. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (http://tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. BÖr vara klart till mitten på januaari då programmet går i tryck genom VOF-info.

8. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 10 mars i TSOK-stugan i Strömslund kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.

98. Övriga frågor:
a) OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.

b) Johan Fransson vill ha två SAKO-natt för ungdom på hösten varav den avlutande kunna vara GÄM-natt.

c) KM-kavlen blev inställd i år vilket undertecknad tycker är synd. VI har alldelese för få kavlar. Det är utmärkta pulshöjare och borde oxå kunna främja kamratskapet över generationerna.


Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  TSK   OKF 
2008 OKS  TSOK  Gipen  OKF   VSK   OKF   VSK 
2009 Gipen OKF  TSOK   OKS   TSOK  TSOK  Gipen 
2010 VSK  OKS  OKF   Alehof  VSK   OKS   VSK  
2011 OKF  Gipen OKS   TSOK   TSOK  Jakt  Gipen
2012 TSOK  TSK  VSK   VSK   VSK   TSK   VSK 

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     ok.gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@gotanet.se