Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 2007-12-03 kl 19.00 TSK vid Slätthult, Södra Trollhättan.


1. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand.

2. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

3. Kallelse och dagordning, godkännande.(http://tsok.gotanet.se/kallelser/sako08.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet (http://tsok.gotanet.se/protokoll/sako07.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (http://tsok.gotanetsok.gotanet.se/inbj/sako007.htm).

GÄM-tävlingarna: 374 starter (2006:323, 2005:383, 2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 814 starter (2006:855, 2005:856, 2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1600 starter (2006:1100, 2005:1550, 2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500)
Se oxå stat till VOF. För GÄM-dag har uppskattats till ca 150 deltagare från GÄM-klubbarna. GÄM-dag arrangerades ihop med Skaraborgs-mästerskapet vilket gör det lite svårkalkylerat. Angående antal startande på SAKO-träningarna har som synes det återhämtat sig med råge sedan 2006 som var ett dåligt år efter alla inställda träningar. Och detta trots att utbudet av träningar ALDRIG varit större. Tex har varken VAC-korpen på måndagar med ca 500 startande eller veteran-ol på onsdagar räknats med.

6. Arrangemangsdagar 2008 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (http://tsok.gotanet.se/inbj/sako08.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.

7. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (http://tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. BÖr vara klart till mitten på januaari då programmet går i tryck genom VOF-info.

8. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 10 mars Flundrehofs klubbstuga Rödjan i Sjuntorp kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare.

11 Underteckand gör en inventering av all SI-utrustning som finns i kretsen och skickar ut denna lista till alla berörda klubbar. Speciellt för ungdomsserien görs en lista på vilka enheter som ska användas av vilka klubbar och att det finns en ansvarig som flyttar grjerna till rätt klubb vid rätt tidpunkt.

12 GÄM-kavlen har ifrågasatts av bla Per-Arne Johansson, Gipen. Det är alldelse för lite lag.
Vidare har Peter larsson, GIlen tyckt att klassindelningen är fel när han får tävla mot Mats o Björn Kristiansson. Det blir för ojämnt tycker PL.

13 GÄM-tävlingarna själva excistens har ifrågasatts av främst Hans Kööler se inlägg på klotterplank.

98. Övriga frågor:
a) OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.

b) Mail fr Hansd K, Lars H, Jonas G, Gunilla H, Per I och Hasse J behandlar diverse detaljpunkter som finns med under olika rubriker. Punkt för punkt tas upp på mötet. Utskrift av mail:en finns att tillgår vid mötet.

c) Mail fr Kööler:
"Ytterligare en liten mjuk parameter att fundera på tills årsmötet: De flesta jag pratat med (fler än 5.) önskar sig ett fräschare och mer tydligt programblad där statistik och ev väderleksrapport (om det nu behövs?) fylls i efteråt och ej är förtryckt.. Bifogar ett exempel gjort i excel men det går väl bra med annat också. Jag är medveten om att föreslår man något så är risken stor att man även blir ansvarig för det, men det är väl en annan fråga."

d) Mail fr Jesper, VSK:
"Beträffande GÄM så tycker jag det borde finnas lite tydligare anvisningar för arrangören. (Om nu GÄM kommer att finnas kvar). Det är inte bara frågorna om distriktstävling/närtävling och klubben online som är lite oklara. Kanske är det beslutat någon gång vad som gäller men ett PM på samma sätt som för träningarna skulle vara bra så att alla arrangörer vet vad de skall rätta sig efter.
Exempel på klargöranden:
distriktstävling/närtävling
Öppet för .utomstående. ?
Klassindelning? Öppna klasser?
Upplägg/sträckindelning/gaffling vid stafett (kan ev vara upp till arrangören, men riktlinjer är inte fel)
Plaketter, hur beställer man dessa? Skall de delas ut på plats? (vid stafett, är det en för laget eller en till varje medlem)
Skall det finnas ytterligare priser för exv ungdomar? (Om .utomstående. vinner, bör det då få något pris? )

99. Mötet avslutas och nästa möte föreslås enl turordning hållas i Flundrehofs:s klubbstuga Rödjan i Sjuntorp måndagen 1 dec 2008 kl 19.00.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  OKF   OKF 
2008 OKS  VSK  Alehof  OKF   TSOK  VSK   TSOK 
2009 Gipen TSOK  OKF   OKS   TSOK  OKS   Alehof
2010 VSK  OKS  Gipen  Alehof  TSOK  TSK   OKS  
2011 OKF  Gipen TSOK   TSOK   TSOK  Jakt  Gipen

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     ok.gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com