Hej,
Jag skulle vilja att vi utvecklar SAKO-seriens tävlingar lite för våra
juniorer och unga seniorer. Vi i Gipen har svårt att få till något bra
för våra"överåriga" ungdomar under sako-serieperioden. Jag vet att det
har funnits olika varianter på att använda banor och kontroller med
mallkartor men de senaste året har det inte fungerat bra. Vissa
arrangörer har varit helt ovetande om denna möjlighet. 

Jag föreslår följande.

Att man i samband med vanlig anmälan kan göra beställning på kartor
i H16Ö, och att man på tävlingsdagen har möjlighet att starta
mellan 17:30-17:50. Vid kartlådan ska det finnas en startenhet så att
löparen kan starta sig själv och sedan själv kolla sin tid via
sträcktidslappen. Ledarna för respektive klubb får ta ansvar
för att klubbens löpare ej blir kvar i skogen. Klubbledarna måste 
vara tydliga med att påtala att inte någon som helst hjälp får ges till
tävlande i H16Ö.

Yngve Nilsson