Kallelse och dagordning för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 04-12-06 kl 19.00 TSOK:s skidstuga i Strömslund.


1. Val av styrelse: ordf, sekr, viceordf. Sittande är Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand.

2. Lista för närvaro utskickas. OBS ange gärna fungerande mailadress.

3. Kallelse och dagordning, godkännande.(www.tsok.se/kallelser/sako05.htm)

4. Protokoll från förra årsmötet (www.tsok.se/protokoll/sako04.htm).

5. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (www.tsok.se/inbj/sako04.htm).

GÄM-tävlingarna: ca380 starter (2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 768 starter (2003:747, 2002: 646)
Tränings-OL____: ca1500 starter (2003:ca1600, 2002: ca 1500)

6. Kungälvs OK beslutade sig för att dra sig ur SAKO-samarbetet men de lovad aatt arrangera dag-GÄM 2005 eftersom de egentligen skulle ha gjort det 2004 men pga 5-dagars så slapp de. Men det har varit med en del KOK:are under året så det kankse går att få dem att ångar sig ?

7. Kretsen skulle behöva fler deltagare på främst GÄM-arrangemangen (natt,dag o budkavle). Tex Uddevalla OK, Ljungskile, Stenungsund, Främmestad. De tre senare deltar redan i ungdomsserien.

8. Arrangemangsdagar 2005 för GÄM-dag, natt, kavle, ungdomsserie, ungdomskavle, årsmöte och banläggarmöte inför ungdomsserien. Se det bifogade förslaget till SAKO-program. (www.tsok.se/inbj/sako05.htm) som bygger på det rullande schemat som finns nedan.
Det har komit ett förslag från hans Kööler, TSOK att flytta ungdomskavlen till våren se mail från Hans K.

9. Prisanskaffare var Eva-Lotta Stolt, kan hon kvarstå ?

10. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (www.tsok.se/pm/sako05.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. BÖr vara klart till mitten på januaari då programmet går i tryck genom VOF-info.
TSOK och TSK har alltid emit på träningarna och VSK/OKS har SI sporadiskt. Eftersom TSOK på tävlingssidan gått över till SI och har fått löfte om att låna SI-grejer från VSK/OKS till den årliga tävlingen så ställer TSOK som motprestation upp med att låna ut emit för träning. Även bärbar dator med lång batteritid kan ordnas samt assistans av Per I. Det finns minst 20 emitenheter som är lika lätt att sätta ut som en skärm med stiftklämma.

11. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 7 mars på jaktskyttebanan på Öresjövägen kl 19.

12. Nya plaketter har beställts hem av Hasse Johansson, TSOK, inför årets natt-GÄM och räkningen för dessa (ca 8,000 kr) har fördelats mellan ingående SAKO-klubbar. Plaketterna som sedan några år är i form av en liten metallplatta ligger hos Lundgrens i Gräfsnäs och sedan beställer man att klass och årtal ska graveras in inför varje GÄM-arrangemang.

98. Övriga frågor:
a) Kvalitétsmärkning av SAKO-arrangemang, se mail från Lasse Hogedal.
b) Gemensamma SAKO-material, se mail från Jonas Gustafsson. På telefon har Per-Arne oxå tagit upp duschvagnen som just nu ägs av TSOK.
c) Mer teknikövningar på träningarna, se mail från Anders larsson. Som Anders skriver i mail:et är detta en gammal punkt som nästan alltid är uppe, se tex förra årsmötesprotokollet.
d) Anders Carlson i VSK vill ha en SAKO-sida som sköts kontinuerligt av någon. Det finns en redan där alla dokument finns läkade, se SAKO-sidan på TSOK:s hemsida. AC talade om att man skulle ha referat osv. Det gäller bara att få tag på någon som vill ställa upp med det. Men det är givetvis välkommet om vi får tag i någon som engagerar sig. Resultat och ev referat skall helst länkas från träningsprogrammet vilket görs ibland av undertecknad.


99. Mötet avslutas

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte     Sprint
1999 TSK  VSK  OKS   Gipen  TSOK  TSOK       -
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK       -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF       -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK       -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS       TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK       OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK          Alehof
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK          VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK          OKF 
2008 OKS  VSK  Alehof  OKF   TSOK          Gipen

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 70 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com