Kallelse och Dagordning för Ol-sektionens möte den 12 augusti 2002 kl. 1830

Kallade:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Petra Johansson

Lars Johansson

Jan-Åke Sörliklev

Chatarina Carlsson

Kansli (adjungerad)

 

§0.Mötets Öppnande

 

§1. Sekreterare och Justeringsman

 

§2. Genomgång av föregående protokoll.

 

§3. Rapporter

          Ordförande

          Huvudstyrelsen

          Kassör

          Ungdom

          Träning – Tävling

          Mark karta

          Kansli

 

§4.  TSOK:s olplan

 

§5.   Arrangemang :

          A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

          B: TSOK´s SAKO tävling :

C: Kommande

 

§6. Kommande läger  och Tävlingsresor

 

§7. Kommande kavlar:

 

§9. Nyrekrytering

 

§10. Skolsatsning

 

§11. Damsatsning junior

 

§12. Övriga frågor

 

$13.  Nästa möte.

Onsdagen den 4 september 18.30